I Guds stillhet får jeg være, taus og ordløs, uten krav. Klare himler, åpne dager;
her en strand ved nådens hav.
– Jonas Jonson

RetreatkalenderTorsdag 26. november

Solåsen Pilegrimsgård:
Retreatskole. Tema: Agape

26. nov. til 29. nov. 23:59

Retreat i samarbeid med Focolarene

Lia Gård:
Familieretreat i advent

26. nov. til 29. nov.

Familieretreatene på Lia Gård er et retreattilbud for både voksne og barn. Her inviteres alle generasjoner til hvile og ro i fellesskap med Jesus Kristus og hverandre.

Holmely:
Temaretreat "Korsets kraft"

26. nov. til 29. nov.

Taus retreat, fra torsdag til søndag ledet av Geir Otto Holmås og Eva Langseth. "For eg hadde fastsett at eg ikkje ville vita av noko anna hos dykk enn Jesus Kristus og han krossfest" (1.Kor2:2)

Utstein pilegrimsgard:
Temaretreat med Karoline Emmerhoff

26. nov. 18:00 til 29. nov. 14:00

Fleksibel start torsdag 26. november eller fredag 27. november. Avsluttes søndag 29. november kl. 14.00

 

På retreaten får vi anledning til  å gå mer inn i de ulike tema i Krukkesang. Landskapene åpner seg mer når det er romslig med tid. Retreaten rammes inn av tidebønner, stillhet og tid til ettertanke.

Påmelding kan du gjøre i denne linken. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon. Se mer i vår programfolder 2020.

Åkerlehaugen:
Musikk retreat v/Ulla Käll

26. nov. 18:30 til 29. nov. 16:00

Taus retreat med mulighet for samtale
Kursavgift

Retreatsteder

Slora Gård

Slora Gård

Retreat i Rogaland

Retreat i Rogaland

Kanniksæter Retrett

Kanniksæter Retrett

Ordo Crusis

Ordo Crusis

Retreat i Nidaros

Retreat i Nidaros

Lia Gård

Lia Gård

Retreat i Nord

Retreat i Nord

Holmely

Holmely

Retreat Bergen

Retreat Bergen

Viken senter

Viken senter

Åkerlehaugen

Åkerlehaugen

Utstein pilegrimsgard

Utstein pilegrimsgard

Johannesgården

Johannesgården

Lovisenberg

Lovisenberg

Prestegården

Prestegården

Aktuelt

Vær ikke bekymret!

Vær ikke bekymret!

Ventelister på mange retreater

Ventelister på mange retreater

Retreat for menighetsarbeidere

Retreat for menighetsarbeidere