Retreat Bergen

Retreat Bergen

Retreat Bergen vil gi et rom for stillhet midt i byen – en rasteplass for bibelmeditasjon og bønn

Adresse: Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, Ulriksdal 8, Bergen    Epost: [email protected]   Nettside: retreater.no  


Tilbud

Retreat Bergen inviterer til ulike retreater:

Kveldsretreat med åpning og avslutning i kapellet, stille måltid, bønnevandring og bibelmeditasjon.

Ignatiansk retreat har god tid til stillhet. Alle deltagere får en samtale med en veileder hver dag..

Følg meg - retreat er et kursopplegg for medarbeidere og ansatte innen menighet og retreat.

Vi har årlig et seminar hvor vi tar opp ulike tema som kan berike vårt gudsliv.

   Retreat-arbeidet har felleskirkelig karakter og er åpent for alle.

Senter for åndelig veiledning

Åndelig veiledning gir hjelp til å utvikle og fordype sin relasjon til Gud. Det handler om å vokse i troen  slik at den kan få berøre hele livet.

Kontakt personalprest Bård Haukedal  i Bjørgvin bispedømme på 40482085, epost: [email protected]

Stedet

Retreatene  er på Søsterhjemmet, Ulriksdal 8, med inngang i sørenden av Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen.

Kommunikasjon

Påmelding til flerdagsretreater til [email protected]

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Sidsel Grønlund på 913 47 356

Eier

Retreat Bergen er et samarbeid mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem og Bjørgvin bispedømme.

KalenderOnsdag 19. april

Retreat Bergen:
Kveldsretreat

19. apr. 18:00 til 21:00

Retreat Bergen inviterer til kveldsretreat 19. april klokken 18. Det blir samling i kapellet, meditasjon over tekster fra Bibelen, bønnevandring og gudstjeneste med nattverd i kapellet.

Det blir også mulighet for samtale og forbønn. Retreaten ledes av Harald Forland, Eline Hjellum og Tor Kristiansen

Vi betaler 50 kroner for kveldsmat, kaffe og te.

Retreaten arrangeres på Søsterhjemmet Haraldsplass, Ulrikdsdalen 8.

Onsdag 24. mai

Retreat Bergen:
Kveldsretreat

24. mai. 18:00 til 21:00

Retreat Bergen inviterer til kveldsretreat 19. april klokken 18. Det blir samling i kapellet, meditasjon over tekster fra Bibelen, bønnevandring og gudstjeneste med nattverd i kapellet.

Det blir også mulighet for samtale og forbønn. Retreaten ledes av May Bente Stuart Matre, Tor Kristiansen og Olaug Nordli.

Vi betaler 50 kroner for kveldsmat, kaffe og te.

Retreaten arrangeres på Søsterhjemmet Haraldsplass, Ulrikdsdalen 8.