Retreat Bergen

Retreat Bergen

Retreat Bergen vil gi et rom for stillhet midt i byen – en rasteplass for bibelmeditasjon og bønn

Adresse: Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, Ulriksdal 8, Bergen    Epost: [email protected]   Nettside: retreater.no  


Tilbud

Retreat Bergen inviterer til ulike retreater:

Kveldsretreat med åpning og avslutning i kapellet, stille måltid, bønnevandring og bibelmeditasjon.

Ignatiansk retreat har god tid til stillhet. Alle deltagere får en samtale med en veileder hver dag..

Følg meg - retreat er et kursopplegg for medarbeidere og ansatte innen menighet og retreat.

Vi har årlig et seminar hvor vi tar opp ulike tema som kan berike vårt gudsliv.

   Retreat-arbeidet har felleskirkelig karakter og er åpent for alle.

Senter for åndelig veiledning

Åndelig veiledning gir hjelp til å utvikle og fordype sin relasjon til Gud. Det handler om å vokse i troen  slik at den kan få berøre hele livet.

Kontakt personalprest Bård Haukedal  i Bjørgvin bispedømme på 40482085, epost: [email protected]

Stedet

Retreatene  er på Søsterhjemmet, Ulriksdal 8, med inngang i sørenden av Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen.

Kommunikasjon

Påmelding til flerdagsretreater til [email protected]

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Sidsel Grønlund på 913 47 356

Eier

Retreat Bergen er et samarbeid mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem og Bjørgvin bispedømme.

KalenderOnsdag 21. april

Retreat Bergen:
Kveldsretreat

21. apr. 18:00 til 20:00

Vi inviterer til retreat i Søsterhjemmet på Haraldsplass igjen onsdag 21. april fra klokken 18 til 20.

Vi har en litt kortere retreat fordi vi ikke har måltid og bønnevandring. Kvelden ledes av Annbjørg Vågen, Nobu Imazu og Tor Kristiansen. Alle betaler 20 kroner for kaffe eller te.

Minst en time er satt av til meditasjon. I den siste delen av denne er det mulig å få en liten personlig samtale eller forbønn. Kvelden avsluttes med nattverd.

I de nye nasjonale retningslinjene  åpnes ikke for deltakere fra andre kommuner. Dermed kan bare de som bor i Bergen, komme denne gangen. Ikke de som bor på Askøy, i Os eller Alver kommuner.

Vi setter også en grense på 10 deltakere. Derfor har vi påmelding. Du melder deg på ved å sende en melding til meg på e-post eller telefon. Jeg har [email protected] og 97535562.