Sammen i stillhet

Retreater er forskjellige. Men fellesnevneren er stillhet, eller nærmere bestemt: taushet. Tausheten er retreatens tydeligste kjennetegn og viktigste virkemiddel. På en retreat er man tause sammen - hele, eller deler av tiden.

Retreater finnes i mange former og tradisjoner. Arrangørerene på dette nettstedet arrangerer klassiske retreater i kirkens gamle tidebønnsrytme, personlig veiledede retreater, retreater med fjellvandring og kanopadling, famileretreater, temaretreater, manns- eller kvinneretreater og mer til. Mye av det som skjer har våre retreater felles med andre oppbyggelige samværsformer. Likevel er det et felles særpreg ved det vi presenterer som retreat. Viktigst av alt er tausheten som gjør det mulig å høre Gud tale.


Retreatens hensikt
er å søke den treenige Gud og en dypere personlig forening med ham i Jesus Kristus. Dette til forskjell fra kurs og lignende der man søker kunnskap og kompetanse.


Retreatens vesen
er bønn, den indre samtale med Gud. Bønnen forutsetter en minst mulig avbrutt stillhet som gjør det mulig å lytte både til Gud og seg selv.


Retreatens ytre kjennetegn:

Avskjerming: For å oppnå slik stillhet trekker man seg for en tid tilbake fra hverdagens impulser, krav og gjøremål – til et egnet sted, avskjermet fra media, markedskrefter og meningsutveksling.

Taushet: Stillheten fremmes videre av at retreaten foregår i taushet, hele eller store deler av tiden. Dette er det som skiller retreaten tydeligst fra andre oppbyggelige samvær, og antakelig dens viktigste virkemiddel.  

Ro: Uansett grad av taushet er retreatens grunnpreg ro og rast, hvile og avspenning. Man gir seg god tid. Måltider inntas i taushet, gjerne med musikk.

Disiplin: Dagsrytmen bidrar også til å falle til ro og oppnå indre samling. Den skaper rammer for møtet med Gud, rom der Gud kan virke. Noen retreater har en i stor grad forhåndsdefinert dagsrytme. Andre retreater girdn enkelte stort rom til å finne sin egen rytme.

Fellesskap: På en retreat slipper du å ta ansvar for andre. Noen retreater synliggjør fellesskapet sterkt gjennom felles aktiviteter, felles bønne- og måltidstider, langbord og på annen måte. Andre retreater legger mer opp til den enkeltes vandring.  Å være sammen i stillhet og bønn gir allikevel en sterk erfaring av fellesskap.

 

Retreatens øvrige virkemidler:

Guds ord: Retreaten gir rom for møte med bibeltekster, alene og i fellesskap.

Nattverd: På en retreat feires det vanligvis nattverd, gjerne hver dag. Kirketilknytningen og den økumeniske profilen bidrar til den konkrete utformingen av nattverdpraksisen på de ulike stedene.

Liturgisk bønn: Den personlige bønnen støttes av jevnlige felles tidebønner.

Meditasjon: På en retreat settes det av tid til meditasjon.

Veiledning: På en retreat bør det være tilbud om sjelesorg og åndelig veiledning. 

 

Retreatens «sosiale kontrakt»
er å komme sammen for å styrke hverandre i å være alene med Gud. Som gjest forventes det at du respekterer de tause tidene og sonene og den rytmen som er lagt for retreaten. Noen ganger kan tausheten føre til at vanskelige følelser kommer opp. Det vil alltid være tilbud om samtale med retreatlederne. Man kan når som helst gå ut av retreaten hvis man ønsker det. 

 

Noen bøker om retreat:
 

Knut Grønvik (red.)

I STILLHET OG TILLIT 

En ressursbok fra retreatbevegelsen til inspirasjon og veiledning for stillhet og bønn, alene og i fellesskap. Boka har bidrag fra sentrale personer i retreatbevegelsen.

Verbum forlag 2005.

 

Per Mases

DEN INDRE HAGE  -   ÅPEN MOT HIMMELEN

Om retreat, meditasjon og kristen mystikk. Boken er en kortfattet, men dyp introduksjon til den som vil gå den indre veien, inn i den stillheten. Der møter vi sannheten om oss selv og fremfor alt sannheten om Gud, og vi får erfare hans kjærlighet. 

Efrem forlag 2008.

 

Franz Jalics

CONTEMPLATIVE RETREAT

An introduction to the Contemplative Way of Life and to the Jesus Prayer.

Xulon press 2003.

 

Timothy Jones

A PLACE FOR GOD

A guide to spiritual retreats and retreat centers

Image books Doubleday 2000.