RetreatkalenderFredag 11. oktober

Tomasgården Retreatsenter:
Ignatiansk retreat

11. okt. til 18. okt.

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning

Torsdag 17. oktober

Solåsen Pilegrimsgård:
Retreatskole om treenigheten

17. okt. til 20. okt. 23:59

...hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham! (Luk 11, 13b)

Velkommen til retreat med treenighetsmysteriet som fokus. På denne retreaten skal vi fokusere på Den hellig ånd og på forholdet mellom Gud Fader, Sønn og Den hellige ånd.

Vi ønsker å rotfeste oss dypere i Gud som trefoldig mysterium. Johannes 17, Jesu bønn til Faderen om den enheten han selv i Ånden lever i, er sentral i retreaten. 

Det blir det tid til å meditere over Den hellige ånds livgivende og utrustende kraft, og Åndens gaver og  frukter. I Oldkirken gikk karismatikk og kontemplativ bønn hånd i hånd. I den siste tiden oppdager flere og flere at vi ikke trenger å velge enten eller. Vi kan øse av både kontemplative og karismatiske kilder og bringe de to impulsene sammen. Vårt ønske med denne retreaten at den blir karismatisk-kontemplativ.

Det er til beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. (Joh 16,7)

Søndag 20. oktober

Lia Gård:
Kontemplativ retreat – trinn 3

20. okt. til 25. okt.

Kontemplativ (stille) 5-dagers retreat med sentrerende bønn. Med labyrintvandring. Veiledning ved prestene Hilde Sanden-Bjønness og Ola Westad. Krever trinn 1 eller trinn 2.

Mandag 21. oktober

Utstein pilegrimsgard:
Ladestasjon for deg som har lederoppgaver - med Geir Sverre Braut

21. okt. 10:00 til 23. okt. 14:00

Ledertreningsprigram for deg som har lederoppgaver på jobb, i frivillige lag og organisasjoner, eller tillitsverv i politikk eller ideelt arbeid.

Dette programmet er spesielt rettet mot ansatte i næringsliv, offentlig sektor, ideelle organisasjoner og kirker.

Ledere: Geir Sverre Braut og Arvid Kaspersen.

Starter mandag kl. 10.00  og avslutter onsdag kl. 14.00

Mer informasjon på www.utsteinpilegrimsgard.no

Onsdag 23. oktober

Retreat Bergen:
Kveldsretreat

23. okt. 18:00 til 21:00

Vi inviterer til samling i Søsterhjemmet på Haraldsplass denne kvelden. Samling i kapellet, meditasjon over en bibletekst, stille måltid, bønnevandring med mulighet for samtale og nattverdgudstjeneste står på programmet.

Fredag 25. oktober

Prestegården:
Tema-retreat: Den økologiske profet Hildegard af Bingen.

25. okt. 18:00 til 27. okt.

Leder: benedicte Tønsberg

Høgsveen retreat- og gjestegård:
Ekteskapsdialog-weekend.

25. okt. 19:00 til 27. okt. 18:00

En unik mulighet for par til å vokse nærmere hverandre i dypere forståelse og fornyet samlivsglede!                                                                                                                         Dette internasjonale ekteskapsarbeidet ble startet av en ung Jesuittpater i Barcelona for 60 år siden og har sine røtter i ignatiansk veiledningstradisjon.Det drives i dag over hele verden og i mange ulike kirkesamfunn.  Les mer her

Søndag 27. oktober

Solåsen Pilegrimsgård:
Presteretreat - "At de alle må være ett"

27. okt. til 30. okt. 10:30

«AT DE ALLE MÅ VÆRE ETT» - 

Prestefellesskapet Johanneskretsen inviterer til et åpent retreat fra søndag kveld 27.10 til onsdag 31.10. Tematikken er en oppfølging av reformasjonsjubileet i 2017 og med henvisning til Johanneskretsens spiritualitet – blir overskriften denne gang: «At de alle må være ett» (Joh 17) . Bekjennelsesskriftet Confessio Augustana er et forpliktende økumenisk dokument for Den norske kirke.

Professor Knut Alvsvåg vil holde foredrag om reformasjonen som økumenisk fornyelse og belyse begrepet evangelisk-katolsk. 

Forstander ved Peterstiftelsen Joachim Grün og leder i Johanneskretsen sokneprest Sverre Langeland leder retreaten på Solåsen pilegrimsgård ved Son.

Mandag 28. oktober

Utstein pilegrimsgard:
Grunnkurs i Enneagrammet, med Nina Sjøvoll

28. okt. 10:00 til 31. okt. 14:00

Grunnkurs i Enneagrammet - ukedager - om å forstå seg selv, i rammen av retreat.

Leder: Nina Sjøvoll

Starter mandag kl 10.00 og slutter torsdag kl. 14.00

Dette kurset er spesielt rettet mot ansatte i næringsliv, offentlig sektor, ideelle organisasjoner og kirker, men om du har anledning å delta i ukedager, er du selvsagt hjertelig velkommen!

Mer informasjon på www.utsteinpilegrimsgard.no

Fredag 1. november

Utstein pilegrimsgard:
Retraet med Jesusmeditasjon og Iotakors

1. nov. 18:00 til 3. nov. 14:00

Ledere: Bente Emberland Johnsen og Liv Nordbø Kleppe

Mer informasjon på www.utsteinpilegrimsgard.no

Tirsdag 5. november

Åkerlehaugen:
Retreat ledet av Virve Tynnemark

5. nov. 18:30 til 10. nov. 16:00

Kursavgift

Onsdag 6. november

Torsdag 7. november

Sandom Retreatsenter:
Taus Temaretreat v/Lise Hyldmo

7. nov. til 10. nov.

Tema: Når livet og troen krasjer
Trykk tittel for mere info

Utstein pilegrimsgard:
Retreat med Rosenbehandling - Marianne Børsheim og Reidun Kyllingstad

7. nov. 18:00 til 10. nov. 13:00

Stille dager med rosenbehandling og individuell sammtale. Marianne Børsheim og Reidun Kyllingstad.
Retreat vil si å trekke seg tilbake for å finne hvile, indre samling og orientering i den livssituasjonen du befinner deg i. På retreat kan du fokusere på Jesus og på forholdet ditt til Ham. Vi gir også mulighet for samtale etter rosenbehandlingen.

Rosenbehandling er en metode der terapeuten med sin tilstedeværelse og myke berøring, lytter til kroppen og dens signaler. Hverdagens strev kan føre til spente muskler og ubehag i både kropp og sinn. Den lette berøringen hjelper deg til å slappe av og kjenne hvor godt det er.

Mer informasjon: www.utsteinpilegrimsgard.no

Høgsveen retreat- og gjestegård:
Student / unge voksne retreat

7. nov. 19:00 til 10. nov. 14:00

Ledes av Geir Otto Holmås og Ulf Asp

Fredag 8. november

Prestegården:
Kurs i retreat-ramme: Å være her - og nå!

8. nov. 18:00 til 10. nov. 12:00

Ledere: Ingebjørg Engeland Torjussen og Inger Marie Aase

Onsdag 13. november

Lia Gård:
Retreat med tilbud om terapeutisk massasje

13. nov. til 17. nov.

Retreat med tilbud om behandling med rosenmetoden – en terapautisk massasje. Rosenterapeut og sykepleier Kate Mathiesen er med og leder retreaten.

Torsdag 14. november

Lia Gård:
Tilgivelse - et lite ord med stor betydning

14. nov. til 17. nov.

Temaretreat med Torborg Allen Lendert.

Fredag 15. november

Utstein pilegrimsgard:
Retreat med daglig veiledning (ignatiansk)

15. nov. 18:00 til 19. nov. 10:00

Ledere: Valfrid Botnen og Hans Olav Westen

Mer informasjon på www.utsteinpilegrimsgard.no

Onsdag 20. november

Retreat Bergen:
Kveldsretreat

20. nov. 18:00 til 21:00

Vi inviterer til samling i Søsterhjemmet på Haraldsplass denne kvelden. Samling i kapellet, meditasjon over en bibletekst, stille måltid, bønnevandring med mulighet for samtale og nattverdgudstjeneste står på programmet.

Torsdag 21. november

Tomasgården Retreatsenter:
Musikkretreat

21. nov. til 24. nov.

Taus retreat med levende musikk. Ulla Käll m.fl.

Aarholt-tunet Gjestegård:
Førjulsretreat Keltisk inspirert

21. nov. til 24. nov.

Retreat over 3 døgn i førjulstiden. Stillhet, Bibel- sanse- og naturmeditasjoner, tidebønner og gudstjenester inspirert av den keltiske tradisjonen.

Programmet starter kl. 18.00 på torsdag og slutter kl. 14.00 på søndag. Det er mulig å være lenger for dem som ønsker det. 

   Pris kr 3.400,- (Fleksipris: 2.900,- til 3.900,-)

Prestegården:
"Öknens vishet och spiritualitet.”

21. nov. 18:00 til 24. nov. 18:00

Leder: Stig Petrone fra Bjärka Säby

Mandag 25. november

Utstein pilegrimsgard:
Lyttestasjon for travle mennesker - med Helge Hansen

25. nov. 10:00 til 27. nov. 14:00

Benytt stetoskopet til å lytte til ditt eget hjerte. Dette tilbudet er et egenutviklingsprogram for deg som holder høyt tempom, opplever store krav og forventnigner, eller som strever i livets motbakker.

Programmet er spesielt rettet mot ansatte i næringsliv, offentlig sektor, idelle organisasjoner og kirker, men om du har anledning til å delta i ukedager, er du velkommen til å være med!

Ledere: Helge Hansen og Gunhild Andersen

Starter mandag kl. 10.00 og slutter onsag kl. 14.00.

Mer informasjon på www.utstseinpilegrimsgard.no

Torsdag 28. november

Tomasgården Retreatsenter:
Adventsretreat

28. nov. til 1. des.

Retreat med delvis taushet

Lia Gård:
Familieretreat advent

28. nov. til 1. des.

Lad opp til jul på den best tenkelige måten: I stillhet og ettertanke, fellesskap og glede, lek og moro.

Høgsveen retreat- og gjestegård:
Adventsretreat

28. nov. 19:00 til 1. des. 14:00

Fredag 29. november

Utstein pilegrimsgard:
Adventsretreat

29. nov. 18:00 til 1. des. 14:00

Start adventstiden og forberedelsene til julens høytid med adventsretreat på Utstein. Tenn årets første adventslys hos oss.

Ledere: Hans Høie m flere.

Mer informasjon på www.utsteinpilegrimsgard.no  

Åkerlehaugen:
Retreat m/musikk v/ Ulla Käll

29. nov. 18:30 til 1. des. 16:00

Ulla Käll leder oss gjennom retreatdagene med musikk og gode ord

Kursavgift

Lørdag 30. november

Retreatkalender:
Stillhet midt i byen

30. nov. 10:00 til 16:00

En dag for bønn og refleksjon, en smak av retreat.

Pris: 400,-
Student, pensjonist, trygdede: 200,-

Påmelding til [email protected]

Mer informasjon finner du på:
www.lovisenberg.no/kirke-og-diakoni/retreat
eller retreater.no/retreatsted/lovisenberg

Mandag 2. desember

Lia Gård:
Ignatiansk 5-dagersretreat

2. des. til 7. des.

En tid for stillhet og refleksjon, borte fra hverdagens krav, ansvar og forventninger.

Tirsdag 3. desember

Retreat Bergen:
Adventsretreat

3. des. 16:30 til 20:30

Vi inviterer til samling i Søsterhjemmet på Haraldsplass denne kvelden. Samling i kapellet, stille middag, meditasjon over en bibletekst,kaffepause, bønnevandring med mulighet for samtale og nattverdgudstjeneste står på programmet. Utvidet mulighet for samtale.

Bård Haukedal, Sidsel Grønlund og tor Kristiansen leder kvelden.

Onsdag 4. desember

Tomasgården Retreatsenter:
“Krybben og hjertet”

4. des. til 8. des.

Taus retreat med meditasjoner knyttet til inkarnasjonen

Fredag 6. desember

Solåsen Pilegrimsgård:
Jesusbønnretreat - på vei mot kontemplasjon

6. des. til 8. des. 23:59

Bibelen oppfordrer oss til å be uavlatelig. Dette kan være vanskelig å forstå og gripe så vi hopper ofte over denne utfordringen.  Ørkenfedrene og den ortodokse kirke lærer «Jesus-bønnen» som veien til uavlatelig bønn. Denne bønnen er også kalt hjertebønnen.

Prestegården:
Taus retreat.

6. des. 18:00 til 8. des. 15:30

Ledere: Siri Søftestad og Inger Marie Aase

Lørdag 7. desember

Retreatkalender:
Stillhet midt i byen

7. des. 10:00 til 16:00

En dag for bønn og refleksjon, en smak av retreat.

Pris: 400,-
Student, pensjonist, trygdede: 200,-

Påmelding til [email protected]

Mer informasjon finner du på:
www.lovisenberg.no/kirke-og-diakoni/retreat
eller retreater.no/retreatsted/lovisenberg

Søndag 22. desember

Sandom Retreatsenter:
Juleretreat

22. des. til 26. des.

Retreat med delvis taushet
Trykk tittel for mere info

Mandag 23. desember

Utstein pilegrimsgard:
Julefeiring i fellesskap

23. des. 18:00 til 26. des. 14:00

Gå julen i møte med stillhet og forventning. SItt ikke alene i julen. Del denne tiden med andre i fellessakp på Utstein Pilegrimsgard.

Mer informasjon på www.utsteinpilegrimsgard.no

Søndag 29. desember

Tomasgården Retreatsenter:
Nyttårsretreat

29. des. til 1. jan.

Retreat med delvis taushet

Sandom Retreatsenter:
Nyttårsretreat

29. des. til 1. jan.

Delvis taushet
Trykk tittel for mere info

Mandag 30. desember

Prestegården:
Nyttårs-retreat.

30. des. 18:00 til 1. jan. 14:00

Leder: Inger Marie Aase

Utstein pilegrimsgard:
Nyttårsfeiring i fellesskap - i rammen av retreat

30. des. 18:00 til 1. jan. 11:00

På årets siste dag er det tradisjon med feiring i rammen av retraet på Utstein. EN stille feiring i refleksjon og kjærlig omtanke.

Mer informasjon på www.utsteinpilegrimsgard.no

Fredag 10. januar

Prestegården:
Kurs: Hva gjør livet verd å leve?

10. jan. 18:00 til 12. jan. 14:00

Leder: Hans Herlof Grelland 

Torsdag 23. januar

Prestegården:
Kurs i retreat-ramme: "Less is more".

23. jan. 18:00 til 26. jan. 14:30

Leder: Merete Sparre

Fredag 31. januar

Solåsen Pilegrimsgård:
Ignatiansk retreat/ Big Alumni

31. jan. til 2. feb. 23:59

Velkommen til stille retreat i ignatiansk tradisjon. Stillhet hjelper oss å lytte til vårt eget hjerte og til Guds stemme.  

Tirsdag 25. februar

Prestegården:
Retreat: Møt meg nå som den jeg er.

25. feb. 18:30 til 27. feb. 14:00

Leder: Ulla Käll

Torsdag 5. mars

Prestegården:
Retreat ved fastens begynnelse.

5. mar. 18:00 til 8. mar. 14:00

Leder: Jonas Eveborn som er forstander på  Bjärka Säby

Tirsdag 10. mars

Solåsen Pilegrimsgård:
30- dagers ignatiansk retreat - del 1,2 eller 3

10. mar. til 21. mar. 23:59

Velkommen til 30-dagers ignatiansk retreat. For mange er det vanskelig å sette av 30 dager til  gjøre de ignatianske åndelige øvelser i en omgang. Derfor inndeler vi denne retreaten i tre. Dersom det er plass, er det mulig å være med for de som har deltatt på hele 30- dagers retreaten.

Fredag 3. april

Prestegården:
Taus retreat.

3. apr. 18:00 til 5. apr. 16:00

Ledere: Siri Søftestad og Inger Marie Aase

Søndag 19. april

"En smak av retreat":
A-retreat 19-24 april

19. apr. til 24. apr.

ABC- retreater for menighetsarbeidere på Makrillviken, Smögen, 2020

Et norsk-svensk samarbeid

Ledere: Magnus Malm  / Ulla Käll / Øystein Gunnersen

Vi stiller oss innfor Jesu kall til å følge ham som hans disipler, og setter søkelyset på en del av våre hinder

Fredag 1. mai

Prestegården:
Kurs: Livsspor blir ord...

1. mai. 18:00 til 3. mai. 15:00

Leder: Kirsten Grønlien Zetterqvist

Søndag 3. mai

"En smak av retreat":
B-retreat

3. mai. til 8. mai.

ABC- retreater for menighetsarbeidere på Makrillviken, Smögen, 2020

Et norsk-svensk samarbeid

Ledere: Magnus Malm / Ulla Käll / Sven Giljebrekk

Vi går videre med tillempninger i menighetsarbeiderens hverdag. Vi fokuserer på lederrollen og synet på kall, identitet og tjeneste

Onsdag 6. mai

Prestegården:
Tystnaden bortom orden.

6. mai. 18:00 til 10. mai. 14:00

Kontemplativ retreat med Stig Petrone

Onsdag 20. mai

Prestegården:
Taus veiledet retreat.

20. mai. 18:00 til 24. mai. 14:00

Ignatiansk retreat. Ledere: Hans Olav Omland og Inger Marie Aase

Torsdag 4. juni

Prestegården:
Tema-retreat: Å tilgi - byrde eller gave

4. jun. 18:00 til 7. jun. 14:00

Leder: Torborg Aalen Leenderts

Torsdag 11. juni

Prestegården:
Kurs i retreat-ramme: "Less is more".

11. jun. 18:00 til 14. jun. 14:00

Leder: Merete Sparre

Torsdag 6. august

Prestegården:
Kurs: Barndommens spor

6. aug. 18:00 til 9. aug. 14:00

Ledere: Eli Vera Dyreng og Inger Marie Aase

Søndag 30. august

"En smak av retreat":

30. aug. til 4. sep.

ABC- retreater for menighetsarbeidere på Makrillviken, Smögen, 2020 Et norsk-svensk samarbeid

Ledere: Magnus Malm / Ulla Käll / Sigve Ims 

Mer info ved å kontakte Ulla Käll

Fredag 4. september

Prestegården:
Kurs i retreat-ramme: Åndelig utvikling inspirert av 12 trinns modellen.

4. sep. 18:00 til 6. sep. 14:00

Ledere: Ingebjørg E. Torjussen og Inger Marie Aase

Fredag 11. september

Prestegården:
Tema-retreat: Dialog - samtaler som forandrer

11. sep. 18:00 til 13. sep. 14:00

Leder: Notto Reidar Thelle

Søndag 13. september

"En smak av retreat":
C-retrea

13. sep. til 18. sep.

ABC- retreater for menighetsarbeidere på Makrillviken, Smögen, 2020 Et norsk-svensk samarbeid

Ledere: Magnus Malm / Ulla Käll / Øystein Gunnerse

Mer info ved å kontakte Ulla Käll

Fredag 25. september

Prestegården:
Ignatiansk retreat

25. sep. 18:30 til 4. okt. 12:00

Ledere: Valfrid Botnen og Inger Marie Aase

Fredag 16. oktober

Prestegården:
Musikk og tekst verksted

16. okt. 18:00 til 18. okt. 15:00

Torsdag 5. november

Prestegården:
Tema-retreat: Bønn og skapende uttrykk

5. nov. 18:00 til 8. nov. 14:00

Ledere: Stig Petrone og Inger Marie Aase

Torsdag 19. november

Prestegården:
Kurs i retreat-ramme: Visdom i hverdagen

19. nov. 18:00 til 22. nov. 14:00

Inspirert av Johannes av korset.

Leder: Jens Oscar Jenssen

Fredag 4. desember

Prestegården:
Taus retreat.

4. des. 18:00 til 6. des. 16:00

Ledere: Siri Søftestad og Inger Marie Aase

Onsdag 30. desember

Prestegården:
Nyttårs-retreat.

30. des. 18:00 til 3. jan. 11:00

Leder: Inger Marie Aase

Retreat BergenOnsdag 23. oktober

Retreat Bergen:
Kveldsretreat

23. okt. 18:00 til 21:00

Vi inviterer til samling i Søsterhjemmet på Haraldsplass denne kvelden. Samling i kapellet, meditasjon over en bibletekst, stille måltid, bønnevandring med mulighet for samtale og nattverdgudstjeneste står på programmet.

Onsdag 20. november

Retreat Bergen:
Kveldsretreat

20. nov. 18:00 til 21:00

Vi inviterer til samling i Søsterhjemmet på Haraldsplass denne kvelden. Samling i kapellet, meditasjon over en bibletekst, stille måltid, bønnevandring med mulighet for samtale og nattverdgudstjeneste står på programmet.

Tirsdag 3. desember

Retreat Bergen:
Adventsretreat

3. des. 16:30 til 20:30

Vi inviterer til samling i Søsterhjemmet på Haraldsplass denne kvelden. Samling i kapellet, stille middag, meditasjon over en bibletekst,kaffepause, bønnevandring med mulighet for samtale og nattverdgudstjeneste står på programmet. Utvidet mulighet for samtale.

Bård Haukedal, Sidsel Grønlund og tor Kristiansen leder kvelden.