RetreatkalenderOnsdag 22. mai

Prestegården:
ÅPEN OG KRAVLØS RETREAT

22. mai. 18:00 til 26. mai. 12:00

Kom når du ønsker - og reis når du ønsker. Stor frihet til å gjøre det du har behov for. Taust utenom kveldens mulighet til å dele erfaringer.

 

Ledere: Ingebjørg E. Torjussen og Inger Marie Aase

Torsdag 23. mai

Høgsveen retreat- og gjestegård:
Billedretreat

23. mai. til 26. mai. 23:59

På denne retreaten kombinerer vi bibelmeditasjon og maling. Det vil si vi uttrykker noen av de inntrykkene vi får i meditasjon og bønn, gjennom former og farger. Vi illustrerer ikke, dvs maler fine produkter og fine resultater. Vi nærmer oss mer gjennom "lek" og undring og lar noe av det intuitive slippe fram. Her trengs ingen forkunnskaper. Man trenger ikke å ha prøvd å ta i pensler før. Veiledning gis underveis. Retreaten ledes av Toril Asp (teolog og billedterapeut)

Tomasgården Retreatsenter:
Stillheten det gror i

23. mai. 20:00 til 26. mai. 11:59

Taus retreat

Fredag 24. mai

Åkerlehaugen:
Retreat med vandring v/Hans Jacob Dahl

24. mai. 18:30 til 26. mai. 16:00

Hans Jacob Dahl vil lede oss gjennom disse dagene i retreatrytme og med vandringer.

For mer opplysninger og påmelding kontakt Åkerlehaugen.

Lørdag 25. mai

Lia Gård:
Kurs i Åndelig veiledning 1 - trinn 1

25. mai. til 1. jun.

Kurs i åndelig veiledning i den ignatianske tradisjonen. Dette er del 1 og kurset består av to deler. Det andre er høsten 2025. En melder seg på til begge to samlet. For mer info og søknadsskjema, - følg lenken nedenfor.

Mandag 27. mai

Høgsveen retreat- og gjestegård:
Dugnadsdager

27. mai. til 1. jun.

Noen som har lyst til å ta i et tak😅? Vi kan tilby maling, snekring, luking, vasking m.m. Om du har en dag eller flere, er det kjærkomment! Dagene rammes inn av tidebønn og felles måltider. Det legges også opp til egentid for bønn og meditasjon en time etter frokost.

Solåsen Pilegrimsgård:
Retreatskole med tema “skriftemål og syndserkjennelse”

27. mai. 15:00 til 31. mai. 10:00

Retreatskolen vil denne gangen ha temaet: skriftemål og syndserkjennelse. 

Frigjøring fra synden og det å kunne reise seg i nådens tilsagn, gir erfaringer av det kirken først og fremst er sendt til å gi og gjøre.

Fredag 31. mai

Tomasgården Retreatsenter:
Ignatiansk retreat

31. mai. 20:00 til 9. jun. 11:59

Taus retreat med individuell daglig åndelig veiledning, ledet av Ulla Käll.

Torsdag 6. juni

Lia Gård:
"Jeg mødte Jesus" - retreat med Charlotte Røhrt

6. jun. til 9. jun.

Hvordan leve med at det guddommelige skjer? Temaretreat med Charlotte Røhrt.

Utstein pilegrimsgard:
Retreat med sentrerende bønn.

6. jun. til 9. jun.

06.06 – 09.06.24 Retreat med Sentrerende bønn.  

 

Dette er en stille retreat som leder mot kontemplasjon, en gammel klassisk bønnepraksis. Sentrerende bønn er bønn uten ord.  

Sentrerende bønn som metode legger til rette for kontemplativ bønn, og er en modernisert utgave av den kristne tradisjons lære om denne bønneformen.  Sentrerende bønn er ikke ment å erstatte andre former for bønn, men den kan i stedet kaste et nytt lys over disse og gi dem en dypere mening.  

Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord.  

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innenfor Gud - bakenfor egne ord, tanker og forestillinger. Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt. 

Dette er en stille retreat. Det gis rikelige muligheter til å praktisere sentrerende bønn sammen. Den kontemplative praksisen støttes av undervisning og tilbud om individuell veiledning.  

 

Ledere: hans Olav Westen og Marianne Børsheim

Pris: 4300,-

Gå inn på www.utsteinpilegrimsgard.no og meld deg på!

Prestegården:
Kropp i kapellet!

6. jun. 18:00 til 9. jun. 12:00

Leder: Merete Sparre

Fredag 7. juni

Holmely:
Retreat med dagsturar "I storm og stilla"

7. jun. til 10. jun.

Fleire er med og bidreg til denne retreaten.

For meir informasjon og påmelding klikk her.

Fredag 14. juni

Høgsveen retreat- og gjestegård:
Kleresidager. Den Nordisk- katolske kirke.

14. jun. til 16. jun. 23:59

Utstein pilegrimsgard:
Retreat med nål og tråd

14. jun. til 16. jun.

Retreat med nål og tråd.

Vi starter fredag 14. juni kl 18 med et varmt måltid, og avslutter søndag 16. juni med en lunsj. Det blir delvis stillhet, tid i Stille rom, tid til å gå tur og for kreativ utforldelse.

Med Karoline Emmerhoff, Jofrid Bru Staurland og Synnøve Vikesdal.

Kunstner Karoline Emmerhoff inviterer til retreat med nål og tråd; 

"Har du lyst til å bruke hendene dine? Prøve deg med nål og tråd for første gong -  eller kanskje du er godt vant med nåla? Begge deler er like godt utgangspunkt. Enkle oppgåver vil bli gitt, som ein kan gjere meir og mindre utav, alt etter som. 

Vi startar retreaten med ei av oppstandelsesforteljingane etter Johannes. Etterkvart finn vi fram stoff, nål og tråd, og legg opp til at hånd og ånd får jobbe ilag, det kan vise seg å bli eit godt samspel." 

Karoline Emmerhoff er kunsthandverker og vil ha ei separatutstilling som ein del av programmet til Moster24 (1000 åra jubileet for Kristenretten i Norge.) Ho har med seg verk frå denne utstillinga denne freden som vi vil ha rundt oss i vår verkstad, til inspirasjon og refleksjon rundt vårt tema.

 

Pris: kr 3200,-

Gå inn på hjemmesiden vår www.utsteinpilegrimsgard.no og meld deg på!

 

Prestegården:
Smak av retreat..

14. jun. 18:00 til 15. jun. 15:00

Ledere: Ingebjørg Engeland Torjussen og Elisabeth Sandvand Aase

Åkerlehaugen:
Kveldsvandring v/Rigmor Dahl

14. jun. 18:00 til 22:00

Rigmor Dahl vil ta oss med på en vandring med utgangspunkt i Åkerlehaugen denne fredagskvelden.

Oppmøte og avslutning blir på Åkerlehaugen. Ta med niste og utstyr for en vandring på et par tre timer.

For mer opplysninger og påmelding kontakt Åkerlehaugen.

Solåsen Pilegrimsgård:
Hjertebønn som vei mot kontemplasjon

14. jun. 18:00 til 16. jun. 14:00

Bibelen oppfordrer oss til å be uavlatelig. Dette kan være vanskelig å forstå og gripe så vi hopper ofte over denne utfordringen.  Ørkenfedrene og den ortodokse kirke lærer «Jesus-bønnen» som veien til uavlatelig bønn. Denne bønnen er også kalt hjertebønnen.

Lørdag 15. juni

Åkerlehaugen:
Stille dag

15. jun. 10:00 til 15:00

Stille måltid, tidebønn, meditasjon og tid til tur.

Dagen kan kombineres med kveldsvandringa dagen før og overnatting på Åkerlehaugen.

For mer opplysninger og påmelding kontakt Åkerlehaugen.

Mandag 17. juni

Sandom Retreatsenter:
Retreat med fjellturer

17. jun. til 22. jun.

Delvis taushet

Lia Gård:
Lia i vekst og blomstring

17. jun. til 23. jun.

Dugnadsdager med fellesskap og tidebønnsliv. Delta så mange dager du ønsker.

Søndag 23. juni

Lia Gård:
Årsmøte for Stiftelsen Lia Gård retreatsenter

23. jun. til

Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen. Pris for overnatting som enkeltgjest.

Mandag 24. juni

Sandom Retreatsenter:
Ignatiansk retreat + temadag

24. jun. til 3. jul.

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.
Temadag om ignatiansk spiritualitet mandag kl. 13 før retreaten starter

Onsdag 26. juni

Prestegården:
Med Gud på retræte

26. jun. til 30. jun.

Leder: Charlotte Rörth

Lia Gård:
Kreative dager i retreatramme med ulike verksteder

26. jun. til 30. jun.

Kurs i retreatramme med maler Jan Petter Bratsberg og forfatter Oskar Stein Bjørlykke.

Tomasgården Retreatsenter:
Ferieretreat med enklere program

26. jun. 20:00 til 30. jun. 11:59

Delvis taushet

Torsdag 27. juni

Lia Gård:
"Gjennom livets landskap" - temaretreat med Erling Rimehaug

27. jun. til 30. jun.

Utfordringer og lærdommer fra forskjellige livsfaser. Temaretreat med forfatter og journalist Erling Rimehaug.

Fredag 28. juni

Høgsveen retreat- og gjestegård:
Din Livskurs I

28. jun. til 7. jul.

Mandag 8. juli

Sandom Retreatsenter:
Retreat med fjellturer

8. jul. til 13. jul.

Delvis taushet

Tirsdag 9. juli

Tirsdag 16. juli

Mandag 22. juli

Sandom Retreatsenter:
Retreat med fjellturer

22. jul. til 27. jul.

Delvis taushet

Tirsdag 23. juli

Fredag 26. juli

Prestegården:
Tilbake til din egen hjerterytme

26. jul. 18:00 til 31. jul. 11:00

Leder: Veslemøy Olavsbråten

Mandag 29. juli

Sandom Retreatsenter:
Retreat med LANGE fjellturer

29. jul. til 3. aug.

Delvis taushet

Lia Gård:
Ignatiansk 6-dagers retreat

29. jul. til 4. aug.

Heltaus retreat med danlig personlig veiledning.

Tirsdag 30. juli

Tomasgården Retreatsenter:
Pilgrimsretreat langs Borgleden

30. jul. 20:00 til 4. aug. 11:59

Delvis taushet

Mandag 5. august

Sandom Retreatsenter:
Taus retreat - stillheten det gror i

5. aug. til 10. aug.

Taus retreat – Tilbud om åndelig veiledning.

Lia Gård:
Ferieuke for voksne

5. aug. til 11. aug.

Ledes av Ingeborg og Sigmund Bø og Randi og Arngeir Mo. En morsom, annerledes uke med fellesskap, tidebønner, musikk, turer og mer. Lengde på oppholdet etter eget ønske.

Fredag 9. august

Prestegården:
Kreativ retreat

9. aug. til 12. aug. 11:00

Leder: Birgit Elmon

Mandag 12. august

Solåsen Pilegrimsgård:
10 dagers stille retreat (1/3 av 30-dagers retreat)

12. aug. til 23. aug.

Dette er en 30 dagers stille retreat som er delt i 3 deler. Veiledere er Joachim F. Grün, Inge Merete Gross og Filip Løvgren.

Fredag 16. august

Tomasgården Retreatsenter:
Ignatiansk retreat

16. aug. 20:00 til 25. aug. 11:59

Taus retreat med daglig individuell åndelig veiledning, ledet av Ulla Käll.

Torsdag 22. august

Lia Gård:
"Därför väljer jag hellre Kristus." Temaretreat om Dostojevskijs litteratur.

22. aug. til 25. aug.

Temaretreat om den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskijs litteratur. Den svenske presten Jan Erixon leder retreaten.

Lørdag 24. august

Retreat i Rogaland:
Stille dag 11.00-15.00

Utstein Pilegrimsgard

Mandag 26. august

Sandom Retreatsenter:
Retreat med KORTE fjellturer

26. aug. til 31. aug.

Mulig het for "kreativ" bønn ved f.eks. å tegne
male, spikke, fotografere

Torsdag 29. august

Tomasgården Retreatsenter:
Markens grøde

29. aug. 20:00 til 1. sep. 11:59

Delvis taus retreat med sankig av sopp og bær

Torsdag 5. september

Tomasgården Retreatsenter:
Ditt ansikt søker jeg

5. sep. 20:00 til 8. sep. 11:59

Taus temaretreat ledet av Ulla Käll.

Fredag 6. september

Lia Gård:
Ignatiansk 8-dagers retreat

6. sep. til 15. sep.

Heltaus retreat med daglig personlig veiledning.

Mandag 9. september

Sandom Retreatsenter:
Retreat med fjellturer

9. sep. til 14. sep.

Delvis taushet

Torsdag 12. september

Tomasgården Retreatsenter:
Sentrerende bønn - kurs i retreatramme

12. sep. 20:00 til 15. sep. 11:59

Delvis taus, i samarbeid med Areopagos. Ledes av Tore Laugerud.

Fredag 13. september

Prestegården:
Taus retreat med introduksjon til Ignatiansk spiritualitet

13. sep. 18:00 til 15. sep. 12:00

Ledere: Terje Andersen og Stein Vegard Antonsen

Søndag 15. september

Lia Gård:
Kontemplativ retreat - videreføring

15. sep. til 20. sep.

Stille retreat med sentrerende bønn og labyrintvandring. Forutsetter innføringsretreaten. Veiledning ved Hilde Sanden-Bjønnes og Ola Westad.

Tirsdag 17. september

Sandom Retreatsenter:
Høst-retreat med mulighet for fjelltur en av dagene

17. sep. til 21. sep.

Delvis taushet.
Dag for fjelltur velges ved retreatstart.

Fredag 20. september

Prestegården:
Kurs I retreat-ramme: Sårbarhetens evangelium

20. sep. 18:00 til 22. sep. 14:00

Leder: Haavar Simon Nilsen

Søndag 22. september

Lia Gård:
Nettverksmøte for ignatianske veiledere

22. sep. til 24. jul.

I samarbeid med Föreningen Kompass.

Torsdag 26. september

Lia Gård:
Retreat i samarbeid med Oase.

26. sep. til 29. sep.

Temaretreat med Eivind Arnevåg og Ingar Bø. Lovsang ved Merete Føyen Arnevåg.

Tomasgården Retreatsenter:
Menn - i Jesu fotspor

26. sep. 20:00 til 29. sep. 11:59

Delvis taus temaretreat kun for menn.

Søndag 29. september

Sandom Retreatsenter:
Taus retreat -fleksibel lengde

29. sep. til 6. okt.

"Stillheten det gror i"
Taus retreat med fleksibel lengde – Tilbud om åndelig veiledning.

Onsdag 2. oktober

Prestegården:
Ignatiansk retreat

2. okt. 18:00 til 6. okt. 11:00

Ledere: Stig Gunnar Petrone og Inger Marie Aase

Tomasgården Retreatsenter:
Unge voksne-retreat

2. okt. 20:00 til 5. okt. 11:59

Delvis taus retreat beregnet på deg mellom 20 og 40 år.

Fredag 4. oktober

Tirsdag 8. oktober

Tomasgården Retreatsenter:
Ignatiansk retreat

8. okt. 20:00 til 13. okt. 11:59

Taus retreat med daglig individuell åndelig veiledning, ledet av Ulla Käll.

Torsdag 10. oktober

Sandom Retreatsenter:
Taus temaretreat v/Sigurd Bakke

10. okt. til 13. okt.

"Du er grenseløs, du er nær meg, du er lys og jeg er din"
Temasamlinger om Martin Lønnebo og hans "visdom"

Torsdag 17. oktober

Lia Gård:
"Reisen hjem" - temaretreat med Egil Svartdahl

17. okt. til 20. okt.

"Livet - en reise fra vugge til grav."

Fredag 18. oktober

Prestegården:
Kurs i retreat-ramme: Vekstveier med Enneagrammet

18. okt. 18:00 til 20. okt. 14:00

Ledere: Ingunn Eidem og Solveig Omland

Torsdag 24. oktober

Lia Gård:
Kristen mindfulness

24. okt. til 27. okt.

"Det er godt å være hjemme når Jesus er hos meg." Temaretreat med Øyvind Borgsø.

Onsdag 30. oktober

Lia Gård:
Retreat med terapeutisk massasje

30. okt. til 3. nov.

Retreat med tilbud om behandling med Rosenmetoden. Ved Rosenterapeut og helsesykepleier Kate Mathiesen.

Torsdag 31. oktober

Lia Gård:
Eventyrets evangelium - temaretreat med forteller Helga Samset.

31. okt. til 3. nov.

Eventyret som veiviser for livet og troen. Her blandes humor og dypeste alvor, folketro og kristendom.

Fredag 1. november

Prestegården:
Kurs: Om kjærligheten

1. nov. 18:00 til 3. nov. 14:00

Leder: Hans Herlof Grelland

Torsdag 7. november

Tomasgården Retreatsenter:
Jordnær og himmelvendt

7. nov. 20:00 til 10. nov. 11:59

Taus temaretreat  v/Tobias Giese

Onsdag 13. november

Sandom Retreatsenter:
Mot adventstid - Retreat

13. nov. til 17. nov.

Retreat med delvis taushet

Torsdag 14. november

Tomasgården Retreatsenter:
Musikkretreat med levende musikk

14. nov. 20:00 til 17. nov. 11:59

Taus retreat ledet av Ulla Käll, som spiller gitar.

Fredag 15. november

Prestegården:
Yoga-retreat

15. nov. 18:00 til 17. nov. 12:00

Leder: Guro Birkeli

Torsdag 21. november

Tomasgården Retreatsenter:
Stillheten det gror i

21. nov. 20:00 til 24. nov. 11:59

Taus retreat

Torsdag 28. november

Tomasgården Retreatsenter:
Adventsretreat

28. nov. 20:00 til 1. des. 11:59

Delvis taushet

Fredag 29. november

Prestegården:
Taus veiledet retreat

29. nov. 18:00 til 1. des. 15:00

Ledere: Ingebjørg Engeland Torjussen og Inger Marie Aase

Lørdag 30. november

Retreat i Rogaland:
Stille dag 11.00-15.00

Bekkefaret kirke, Stavanger

Mandag 2. desember

Lia Gård:
Ignatiansk 5-dagers retreat

2. des. til 7. des.

Heltaus retreat med daglig personlig veiledning. Slutter etter middag lørdag.

Lørdag 28. desember

Sandom Retreatsenter:
Nyttårsretreat

28. des. til 1. jan.

Delvis taushet

Søndag 29. desember

Prestegården:
Nyttårs-retreat.

29. des. 18:00 til 1. jan. 11:00

Ledere: Gunhild Andersen og Inger Marie Aase

Tomasgården Retreatsenter:
Nyttårsretreat

29. des. 20:00 til 1. jan. 11:59

Delvis taushet

Retreat Bergen