Om retreater.no

Nettstedet drives av Kontakgruppa for retreat i Norge. Gruppa ble opprettet av retreatstedene i 2008 som et samordningsorgan.

Kontaktgruppas mandat:

Å arbeide på vegne av retreatbevegelsen med oppgaver knyttet til

• ressursutvikling
• markedsføring
• arbeid med felles økonomiske spørsmål
• rekruttering og utvikling av frivillige

Kontaktgruppa holder retreatbevegelsen løpende orientert om sitt arbeid og avlegger rapport ved den årlige inspirasjonssamlingen på Lia Gård og på det årlige informasjons- og rådslagningsmøtet i Kirkerådet.

Gruppas medlemmer:

Liv Hegle, Areopagos, [email protected]
Margit Sødal, Retreat i Nidaros, [email protected]
Sigurd Bakke, sokneprest i Norby, [email protected]

Tor Kristiansen, Retreat Bergen, [email protected]