Tomasgården Retreatsenter

Tomasgården Retreatsenter

Et sted for stillhet. Et sted for bønn

Adresse: Fagerlivn. 12, 1796 KORNSJØ   Telefon: 69 19 78 20   Epost: [email protected]   Nettside: tomasgarden.no  


Tilbud

Se eller laste ned årsprogramet vårt fra vår hjemmeside

Tomasgården arrangerer retreater gjennom hele året - både heltause og med veksling mellom stillhet og noe samtale.
I tilbudet er også retreater etter Ignatiansk modell flere ganger i året.

Det er også mulighet for "skreddersydde" retreater 
eller samlinger med retreatpreg.

Grupper kan også bestille en hel retreat,
eller å avtale egen tid utenom de oppsatte retreatene.
Disse retreatene/oppleggene kan tilpasses behov gruppen har.

Stedet

Tomasgården ligger på Kornsjø ved svenskegrensen, tre mil syd for Halden.
Noen hundre meter fra hovedveien og den sparsomme bebyggelsen kommer du over en liten furukolle og ned mot en gren av den snirklete Kornsjøen. Du er fremme.

På tunet er 3 små røde hus og et hvitt kapell. Det er ca 12 gjesterom (enkeltrom) – de fleste i Stillhetens hus. 

Tilbud om rom for ro og ettertanke, hvile og bønn – og å få tenke de lange tankene.
Jesusmeditasjon. Veiledning og personlig samtale. Kanoturer, vandringer og sykkelturer i hyggelige omgivelser.

Kommunikasjon

Kornsjø ligger ikke mer enn 15 mil fra Oslo, lett tilgjengelig både fra Norge og Sverige - samtidig
langt nok til at du faller til ro før retreaten tar til.

Retreatene begynner og slutter slik at det passer med hurtigtog til Halden eller Ed, der du blir hentet.
Tar du toget kl. 17 fra Oslo eller 17.45 fra Göteborg, rekker du fram til retreatstart.

Pris for skyss mellom Halden/Ed stasjon og Tomasgården: kr 100,- hver vei.
De fleste retreater starter kl 20, og avsluttes kl. 12.
(Forbehold om at rutetider kan bli endret.)

Eier

Tomasgården eies av den tverrkirkelige Sandomstiftelsen, som også driver Sandom retreatsenter.

KalenderTorsdag 2. desember

Tomasgården Retreatsenter:
Se, Kongen kommer!

2. des. til 5. des.

Adventsretreat med delvis taushet.

Onsdag 8. desember

Tomasgården Retreatsenter:
Ignatiansk retreat

8. des. til 12. des.

Taus retreat med enklere dagsprogram og individuell åndelig veiledning.

Torsdag 30. desember

Tomasgården Retreatsenter:
Nyttårsretreat

30. des. til 2. jan.

Delvis taus retreat.

Onsdag 9. februar

Tomasgården Retreatsenter:
Ignatiansk retreat

9. feb. til 13. feb.

En Ignatiansk retreat er en taus retreat med et enklere dagsprogram. Som retreatgjest får du hver dag individuell åndelig veiledning av en retreatleder.

Torsdag 17. februar

Tomasgården Retreatsenter:
Åndelig dømmekraft. Taus temaretreat med Geir-Otto Holmås

17. feb. til 20. feb.

Evnen til åndelig skjelning er en viktig side ved modent kristent liv og sunt kristent lederskap. Vi lever i en tid som roper etter åndelig dømmekraft i menigheten. Denne retreat vil ta opp dette mye forsømte temaet.

Tirsdag 22. februar

Tomasgården Retreatsenter:
Stille dager i vinterferien

22. feb. til 27. feb.

Taus retreat.

Nyt av stillheten i naturskjønne omgivelser ved Korsnsjø i Halden.  

Torsdag 10. mars

Tomasgården Retreatsenter:
Religiøse folketoner som bønn

10. mar. til 13. mar.

En delvis taus retreat som ledes av Ingrid Gjertsen og Ingunn Skjelfoss. 

Formålet er å bli mer kjent med religiøs folkesang/religiøse folketoner og deres bruk i kristen praksis. Vi lytter til sang, muntlige innlegg om sangen og synger selv under ledelse av instruktør. Det kreves ingen forkunnskaper i sang/musikk for å delta på retreaten. Ingrid Gjertsen vil fortelle om denne tradisjonen og Ingunn Skjelfoss vil undervise i selve sangstilen. Vi vil følge Tomasgårdens vanlige liv med tidebønner, men erstatte den tradisjonelle Jesusmeditasjonen med meditasjon rundt salmetekstene som vil bli brukt.

Torsdag 17. mars

Tomasgården Retreatsenter:
Med Jesus ved stillhetens og hvilens vann

17. mar. til 20. mar.

Taus retreat uten tema.

I Mark 6:31 vender Jesus seg til sine disipler med en invitasjon, som ikke bare gjalt disiplene hans der og da, men som er en tidløs invitasjon til alle disipler. Det er en invitasjon som går ut til oss også i dag. Om vi stiller ned våre sjeler kan vi fortsatt høre Jesu varme og ømme røst invitere oss til seg: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!»

Torsdag 24. mars

Tomasgården Retreatsenter:
Den Hellige Ånd. En delvis taus temaretreat med Eivind Arnevåg

24. mar. til 27. mar.

På denne retretten skal vi bli bedere kjent med hva Skriften sier om Den Hellige Ånd og hva Jesu løfte om Åndens utgytelse innebærer for oss i dag.

Onsdag 6. april

Tomasgården Retreatsenter:
Ved Jesu føtter. En taus temaretreat med Remi Høidahl

6. apr. til 10. apr.

På denne retreaten skal vi søke oss nær til Jesus. Som Maria satte seg ved Jesus føtter og lyttet til ham, skal også vi få sette oss ved Mesterens føtter. I stillhet og i tillit skal vi få betrakte Jesus, lytte til Jesus, utøse våre hjerter for Jesus og bli berørt av Ham.

Gjennom impulsene og bibelmeditasjonene skal vi la evangelienes fortellinger om mennesker, som i ulike situasjoner dro seg nære Jesus og var ved Jesu føtter, få vise oss vei og lede oss nære Jesus.

Onsdag 13. april

Tomasgården Retreatsenter:
Påskeretreat

13. apr. til 17. apr.

På denne retreatenskal vi følge Jesus dag for dag, i hans lidelse, død og oppstandelse, og la det tale til våre hjerter. 

Dette er en påskefeiring man sent vil glemme. Påskens mysterium og under levendegjøres på en unik måte. Dette er noe man siden bærer med seg og som for alltid vil prege de kommende påskehøytidene.

Søndag 1. mai

Tomasgården Retreatsenter:
Ignatiansk retreat

1. mai. til 8. mai.

En Ignatiansk retreat er en taus retreat med et enklere dagsprogram. Som retreatgjest får du hver dag individuell åndelig veiledning av en retreatleder.

Fredag 3. juni

Tomasgården Retreatsenter:
Pinseretreat

3. jun. til 6. jun.

I løpet av denne retreaten skal vi i våre Jesusmeditasjoner dvele ved Jesu løfte om å sende Talsmannen og Hjelperen, Den Hellige Ånd.