Ordo Crucis

Ordo Crucis

en økumenisk fornyelsesbevegelse i kirken

Adresse: kontakt Trond Skar Dokka på e-post   Epost: [email protected]   Nettside: Ordocrucis.no  


Tilbud

Kommunikasjon

Kontakt :

Kalender Ordo Crucis