Ordo Crusis

Ordo Crusis

en økumenisk fornyelsesbevegelse i kirken

Adresse: kontakt Arne Sand på e-post   Epost: [email protected]   Nettside: OC finnes på facebook  


Tilbud

Kommunikasjon

Kontakt :

Kalender Ordo CrucisSøndag 4. oktober

Kalender Ordo Crucis:
Ordo Crucis’ retreat på Lia gård

4. okt. 18:00 til 7. okt. 10:00