Utstein pilegrimsgard

Utstein pilegrimsgard

Et stillhetens sted som viser vei til Kristus!

Adresse: Sorgenfriveien 8, 4156 MOSTERØY   Telefon: 468 15 769   Epost: [email protected]   Nettside: www.utsteinpilegrimsgard.no  


Stedet

Utstein Pilegrimsgard er retreatstedet ved havet nord for Stavanger.
Det ligger på historisk grunn, bare 1 km fra Utstein Kloster, Norges eneste restaurerte kloster fra Middelalderen.
Pilegrimsgarden er etablert i et renovert skolehus fra 1933.

 

Kommunikasjon

Buss nr. 10 fra Stavanger ( Rennesøy), bytte til buss nr. 33 ( Fjøløy/ Mosterøy) på Sokn.

Kystbussen fra Haugesund og Bergen.

Vi henter ved E 39 etter avtale, 7 km fra hovedveien og til Pilegrimsgarden. Følg skiltene mot Utstein Kloster.

Eier

Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard, opprettet av Stavanger Bispedømmeråd i 2002.

Kalender UtsteinTorsdag 6. juni

Utstein pilegrimsgard:
Retreat med sentrerende bønn.

6. jun. til 9. jun.

06.06 – 09.06.24 Retreat med Sentrerende bønn.  

 

Dette er en stille retreat som leder mot kontemplasjon, en gammel klassisk bønnepraksis. Sentrerende bønn er bønn uten ord.  

Sentrerende bønn som metode legger til rette for kontemplativ bønn, og er en modernisert utgave av den kristne tradisjons lære om denne bønneformen.  Sentrerende bønn er ikke ment å erstatte andre former for bønn, men den kan i stedet kaste et nytt lys over disse og gi dem en dypere mening.  

Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord.  

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innenfor Gud - bakenfor egne ord, tanker og forestillinger. Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt. 

Dette er en stille retreat. Det gis rikelige muligheter til å praktisere sentrerende bønn sammen. Den kontemplative praksisen støttes av undervisning og tilbud om individuell veiledning.  

 

Ledere: hans Olav Westen og Marianne Børsheim

Pris: 4300,-

Gå inn på www.utsteinpilegrimsgard.no og meld deg på!

Fredag 14. juni

Utstein pilegrimsgard:
Retreat med nål og tråd

14. jun. til 16. jun.

Retreat med nål og tråd.

Vi starter fredag 14. juni kl 18 med et varmt måltid, og avslutter søndag 16. juni med en lunsj. Det blir delvis stillhet, tid i Stille rom, tid til å gå tur og for kreativ utforldelse.

Med Karoline Emmerhoff, Jofrid Bru Staurland og Synnøve Vikesdal.

Kunstner Karoline Emmerhoff inviterer til retreat med nål og tråd; 

"Har du lyst til å bruke hendene dine? Prøve deg med nål og tråd for første gong -  eller kanskje du er godt vant med nåla? Begge deler er like godt utgangspunkt. Enkle oppgåver vil bli gitt, som ein kan gjere meir og mindre utav, alt etter som. 

Vi startar retreaten med ei av oppstandelsesforteljingane etter Johannes. Etterkvart finn vi fram stoff, nål og tråd, og legg opp til at hånd og ånd får jobbe ilag, det kan vise seg å bli eit godt samspel." 

Karoline Emmerhoff er kunsthandverker og vil ha ei separatutstilling som ein del av programmet til Moster24 (1000 åra jubileet for Kristenretten i Norge.) Ho har med seg verk frå denne utstillinga denne freden som vi vil ha rundt oss i vår verkstad, til inspirasjon og refleksjon rundt vårt tema.

 

Pris: kr 3200,-

Gå inn på hjemmesiden vår www.utsteinpilegrimsgard.no og meld deg på!