Areopagos

Areopagos

Areopagosretreatene er preget av kristen meditasjon, ignatiansk og keltisk spiritualitet.

Adresse: Bernhard Getz gt. 3, 0130 Oslo   Telefon: +47 23 33 17 00   Epost: [email protected]   Nettside: www.areopagos.no  


Tilbud

Arrangementer             –            Trospraksis                   –            Møte med nyåndelighet

Religionsdialog            –            Magasinet TØRST        –            Etter Kristus

Stedet

Reichelt bygde i Kina, senere flyttet til Hong Kong, Tao Fong Shan, «Fjellet der Kristusvinden blåser». Stedet er et pilegrimsmottak og et senter for retreat og dialog – et møtested mellom østlig vestlig religiøsitet. Er du interessert i å besøke Tao Fong Shan som pilegrim, alene eller med en gruppe, se deres hjemmeside.

I Norge har Areopagos et nært forhold til retreatstedet Prestegården, og er medstifter i Nidaros Pilegrimsgård og i Utstein Pilegrimsgard. Vi arrangerer enkelte retreater på Lia gård og på Tomasgården. Innholdsmessig er Areopagosretreatene preget av den kristne meditasjon, ignatiansk og keltisk spiritualitet. Noen retreater fokuserer tematisk på møtet mellom østlig og vestlig religiøsitet og på dialog.

Eier

Areopagos arbeider med livssynsdialog, religionsstudier, kristen trospraksis og kultur- og bistandsprosjekter. Vi er en stiftelse med tilhørende medlemsorganisasjoner i Norge og Danmark.