Areopagos

Areopagos

Innholdsmessig er Areopagosretreatene preget av den kristne dypmeditasjonstradisjonen, ignasiansk eller keltisk spiritualitet. Noen retreater fokuserer tematisk på møtet mellom østlig og vestlig religiøsitet og på dialog.

Adresse: Bernhard Getz gt. 3, 0130 Oslo   Telefon: +47 23 33 17 00   Epost: [email protected]    Nettside: http://areopagos.org  


Tilbud

Magasinet TØRST 

Utveksling vest-øst

Arrangementer 

Ressurser 

Støtteordninger 

Stedet

Reichelt bygde i Kina, senere flyttet til Hong Kong, Tao Fong Shan ”Fjellet der Kristusvinden blåser”. Stedet er et pilegrimsmottak og et senter for retreat og dialog – et møtested mellom østlig vestlig religiøsitet. Er du interessert i å besøke Tao Fong Shan som pilegrim, alene eller med en gruppe, se deres hjemmeside.

I Norge har Areopagos et nært forhold til retreatstedet Prestegården og er medstifter i Nidaros Pilegrimsgård og i Utstein Pilegrimsgard. Vi arrangerer enkelte retreater på Lia gård og på Tomasgården. Innholdsmessig er Areopagosretreatene preget av den kristne dypmeditasjonstradisjonen, ignasiansk eller keltisk spiritualitet. Noen retreater fokuserer tematisk på møtet mellom østlig og vestlig religiøsitet og på dialog.

Eier

Areopagos er en selvstendig stiftelse med tilhørende medlemsorganisasjoner i Norge og Danmark. Areopagos er også en nettverksorganisasjon som samarbeider bredt med kirke- og fagmiljøer i Skandinavia, Kina og ellers internasjonalt.