Retreat i Nidaros

Retreat i Nidaros

Vi ønsker å legge til rette for “retreat”, åndelig fordypning, midt i hverdagen.

Adresse: Nidaros Bispedømmekontor, Erkebispegården, 7013 Trondheim   Telefon: 73539100   Epost: [email protected]  


Tilbud

Arbeidsgruppen samarbeider med retreatsteder og retreatmiljøer både i og utenfor bispedømmet.

Arbeidsgruppen har årlige arrangementer: Se Kalenderen.

Retreat i hverdagen
Vi ønsker å legge til rette for “retreat”, åndelig fordypning, midt i hverdagen. Ikke alle har anledning til å reise bort. Derfor inviterer vi til noen annerledes dager med ”Retreat i hver­dagen”. Se kalenderen.

Midt i ditt vanlige liv, mens du er i arbeid, gir du rom for en annen rytme. Du setter av tid til en halvtimes daglig bønn rundt utvalgte bibel­tekster (tilpasset deg) og en halvtimes daglig samtale med en veileder. Full taushet­splikt gjelder om det som blir delt i veiledningen. Alle veilederne har erfaring med åndelig veiledning og Ignatiansk retreat.

Følgende personer er tilgjengelig for slik medvandring eller veiledningstjeneste. Avtale gjøres direkte med vedkommende:

Sølvi Rise, Trondheim telefon: 469 18 327, e-post:  [email protected]
Oddvar Gudmestad, Trondheim telefon: 992 57 548  e-post: [email protected]
Hide Rosenkrantz, Trondheim telefon: 468 15 485  e-post: [email protected] 
Hilde-Anette Løvenskiold Grüner, Trondheim telefon: 948 46 011/ 90130939 e-post: [email protected] 
Kjartan Bergslid, Trondheim  telefon: 982 45 345 e-post: [email protected]
Børre Rindal, Trondheim  telefon: 469 57 596  e-post:  [email protected]
Margit Sødal, Orkdal telefon: 930 19 688 e-post: [email protected] 
Ingrid Bolstad Kunzendorf, Malvik telefon: 913 45 257, e-post: [email protected]

”Ved elvebredden” 
Sted: Nidaros Pilegrimsgårds bolig nede ved Nidelven. En lørdag preget av stillhet og meditasjon. Det vil være litt forskjellige preg på de ulike lørdagene. Te/kaffe og frukt blir servert. Se kalenderen.

Åndelige øvelser i hverdagen - Oppstart høst 2018.

Dersom du har gått noe i åndelig veiledning og deltatt på minst én retreat, kan du bli med. Det er en stor fordel å ha erfaring med selv å notere litt fra egne bønnetider og reflektere over dem.

Opplegget består av 18 samlinger der vi går gjennom 17 hefter. Samlingene er på 1,5 time ca. hver 14. dag.

Dersom dette er noe for deg, ta kontakt for å vite hva som kreves av forberedelse.

Stedet

Arbeidsgruppen består av Hilde-Anette Løven­skiold Grüner, Einar Vegge, Karoline Barbøl, Margit Sødal og Hilde Rosenkrantz.

Kontakt med arbeidsgruppen kan gjøres direkte med medlemmene eller til Nidaros bispedømmekontor

Ønsker du nyhetsbrev tilsendt – gi beskjed til: [email protected] 

KalenderSøndag 24. mars

Retreat i Nidaros:
Retreat i hverdagen

24. mar. til 28. mar.

Vi starter og avslutter Retreat i hverdagen med felles samling i Nidaros pilgrimsgård(rett bak Domkirka,ved Nidelvens bredd)

Daglig samtale med medvandrer i pilgrimsgården eller etter avtale. Veiledning på engelsk er mulig.Hvis du er bosatt utenfor Tronheim kan du bestille overnatting på Pilegrimsgården(www.pilegrimsgarden.no)

 

Hvem kan delta?

Alle kan delta.Du er velkommen samme hvor du er i livet du måtte befinne deg, uavhengig av hvor du (eller andre) plasserer deg i forhold til tro/ikke tro.

Tre forventninger

Dette forventes av deg som deltaker;

  • At du er villig til å sette av en halv time i løpet av dagen ,hver dag gjennom retreaten til stillhet og meditasjon.
  • At du møter din medvandrer til en halv times samtale hver dag
  • At du deltar på åpning og avsluttningssamlingen

Nytt av året

Vi erfarer at noen trenger mer informasjon og en innføring i hva dette er/ kan være. Vi vil derfor oppfordre interesserte/ nye om å delta på en liten introduksjonssamling lørdag 23. mars fra 10 -14. Her vil vi gi informasjon om hva åndelig veiledning er og veilede inn i praktiske øvelser i bibelmeditasjon og stillhet. Dette vil foregå på pilegrimsgården. Det er mulig å delta på kun innføringsdagen og den er natulighvis ikke nødvendig  for å delta på Retreat i hverdagen.

Hilde-Anette Løvenskiold Grüner (prest)

Telefon:948 46 011. E-post: [email protected]

Hilde Rosenkrantz (prest)

Telefon: 926 85 263. E-post: [email protected]

Børre Rindal(prest)

Telefon:469 57 596. E-post: [email protected]

Ved påmelding: Oppgi telefonnummer og e-post.

Si fra når du ønsker veiledning: morgen, formiddag eller kveld.

 

Pris: Kr.50,-( lørdag) kr 350,- (retreat i hverdagen)

Påmelding innen 11.mars

 

Lørdag 27. april

Retreat i Nidaros:
VED ELVEBREDDEN i Pilegrimsgården, Trondheim

27. apr. 11:00 til 15:00

PROGRAM :

- Bibelmeditasjon, - Bønnestasjoner, - Middagsbønn, - Lunch i stillhet, - Mulighet for spasertur, orgelmeditasjon, - Felles liturgisk avslutning

Pris: kr. 100, kontant eller Vipps     Ta med bibel,  noe å notere på

Påmelding:  [email protected] / 90130939  helst innen kl 12 dagen før

Lørdag 25. mai

Retreat i Nidaros:
VED ELVEBREDDEN i Pilegrimsgården, Trondheim

25. mai. 11:00 til 15:00

PROGRAM :

- Bibelmeditasjon, - Bønnestasjoner, - Middagsbønn, - Lunch i stillhet, - Mulighet for spasertur, orgelmeditasjon, - Felles liturgisk avslutning

Pris: kr. 100, kontant eller Vipps    Ta med bibel,  noe å notere på

Påmelding:  [email protected] / 90130939  helst innen kl 12 dagen før