Retreat i Nidaros

Retreat i Nidaros

Vi ønsker å legge til rette for “retreat”, åndelig fordypning, midt i hverdagen.

Adresse: Nidaros Bispedømmekontor, Erkebispegården, 7013 Trondheim   Telefon: 73539100   Epost: [email protected]  


Tilbud

Retreat i Nidaros jobber for for å tilby retreater og retreatrelaterte aktiviteter i Trondheim og omegn. Eksempler på aktiviteter er stille dager, Jesusmeditasjon, kurs og samtalekvelder med retreatrelatert tema, Salig er tørsten mm. Under finner du beskrevet nærmere aktiviteter det satses spesielt på hos oss. For fullstendig oversikt, se kalenderen.

Retreat i hverdagen
Vi ønsker å legge til rette for “retreat”, åndelig fordypning, midt i hverdagen. Ikke alle har anledning til å reise bort. Derfor inviterer vi til noen annerledes dager med ”Retreat i hver­dagen”. Se kalenderen.

Midt i ditt vanlige liv, mens du er i arbeid, gir du rom for en annen rytme. Du setter av tid til en halvtimes daglig bønn rundt utvalgte bibel­tekster (tilpasset deg) og en halvtimes daglig samtale med en veileder. Full taushet­splikt gjelder om det som blir delt i veiledningen. Alle veilederne har erfaring med åndelig veiledning og Ignatiansk retreat.

Følgende personer er tilgjengelig for slik medvandring eller veiledningstjeneste. Avtale gjøres direkte med vedkommende:

Sølvi Rise, Trondheim telefon: 469 18 327, e-post:  [email protected]
Oddvar Gudmestad, Trondheim telefon: 992 57 548  e-post: [email protected]
Hide Rosenkrantz, Trondheim telefon: 928 85 263 e-post: [email protected]
Hilde-Anette Løvenskiold Grüner, Trondheim telefon: 948 46 011/ 90130939 e-post: [email protected] 
Børre Rindal, Trondheim  telefon: 995 26 794 e-post:  [email protected]
Margit Sødal, Orkdal telefon: 930 19 688 e-post: [email protected]
Ingrid Bolstad Kunzendorf, telefon: 913 45 257, e-post: [email protected]
Mary Natasha Strømmen, telefon: 928 33 65, epost: [email protected]
Elin Kyseth, telefon: 41 67 11 52, epost: [email protected]

”Ved elvebredden” 
Sted: Ilen menighetshus ved Nidelven. En lørdag preget av stillhet og meditasjon. Det vil være litt forskjellige preg på de ulike lørdagene. Te/kaffe og frukt blir servert. Se kalenderen.

Økumenisk retreat på Birgittaklosteret

Hvert år i februar arrangerer vi retreat i samarbeid med søstrene i Birgittaklosteret på Tiller. Retreat kan være taus eller delvis taus ettersom deltakerne selv ønsker. For mer info, se kalenderen.

Åndelige øvelser i hverdagen - starter opp ved nok interesserte

Dersom du har gått noe i åndelig veiledning og deltatt på minst én retreat, kan du bli med. Det er en stor fordel å ha erfaring med selv å notere litt fra egne bønnetider og reflektere over dem.

Opplegget består av 18 samlinger der vi går gjennom 17 hefter. Samlingene er på 1,5 time ca. hver 14. dag.

Dersom dette er noe for deg, ta kontakt for å vite hva som kreves av forberedelse.

Stedet

Arbeidsgruppen består av Einar Vegge, Elin Kyseth, Sveinung Enstad, Børre Rindal og Hilde Rosenkrantz.

Kontakt med arbeidsgruppen kan gjøres direkte med medlemmene eller til Nidaros bispedømmekontor

Ønsker du nyhetsbrev tilsendt – gi beskjed til: [email protected]

Kalender