Retreat i Nord

Retreat i Nord

Fra 1981 har 'Andreasstiftelsen - Retreat i Nord' arrangert retreater i Nord Norge. Retreaten er stedet for å laste av det som tynger og ta inn ny kraft fra Han som inviterte oss avsides.

Adresse: Ekornsvingen 18, 9510 Alta   Telefon: Telefon:40862808   Epost: [email protected]  


Tilbud

Våre retreater arrangeres  i Klosteret Totus Tuus sentralt på Tromsøya, og på gården Punsvik utenfor Ballangen.

Dagsrytmen for en hel dag kan se slik ut (tidspunktene er omtrentlige og kan variere mellom retreatstedene):
08.00 Vekking
08.30 Morgengudstjeneste (med nattverd på søndag)
09.00 Frokost. Stille måltid med musikk
09.30 Rekreasjon (fritid / tur i stillhet)
11.30 Veksellesning fra Salmenes bok
11.40 Veiledning i Jesusmeditasjon Kaffe/te
12.00 Meditasjonstid (alene)
14.00 Bønn og forbønn (i fellesskap)
14.30 Middag. Stille måltid med musikk
15.15 Hvile / Fritid
16.30 Ettermiddagskaffe/te
17.00 Åndelig lesning (i klosteret: Felles samtale med en av nonnene)
18.30 Stille andakt / (i klosteret: Vesper + stille andakt)
20.00 Kjærlighetsmåltid med samtale om meditasjonsteksten

Ta kontakt om du ønsker å snakke med noen i husfolket. Det er da mulig å avtale tid og sted for samtale.

Stedet

Gjestehuset til karmelittklosteret Totus Tuus ligger i Holtveien 38, i Tromsø.

Punsvik ligger like sør for Narvik, utenfor Ballangen langs riksvei 819.

Kommunikasjon

For nærmere informasjon og påmelding:

Punsvik i Ballangen:
Grete Glemmestad, mobil: 936 28 783, e-post: [email protected]
Unn Harriet og Ole Punsvik, mobil: 911 13 635, e-post: [email protected]

Totus Tuus, Tromsø:
Egil Mardal Johannessen, mobil 408 62 808,e-post: [email protected]

Øystein Skille (Regnskapsfører) Mobil: 91142665, e-post: [email protected]

Eier

Andreasstiftelsen – Retreat i Nord

Formål

Andreastiftelsen er en selvstendig, tverrkirkelig stiftelse som har til formål i bønn og arbeid å fremme Kristussentrert retreatvirksomhet i Nord Norge etter mønster fra Sandomstiftelsen. Grunnlaget for stiftelsen er Jesu ordre om å kalle og lede mennesker inn i et personlig fellesskap med ham.

Kalender