Lovisenberg

Lovisenberg

«stillhet midt i byen»

Adresse: Lovisenberg, Lovisenberggt 15a, 0456 Oslo   Telefon: 22 35 83 00   Epost: [email protected]   Nettside: www.lovisenberg.no  


Tilbud

Mange tenker at stillhet bare finnes på steder utenom byens larm og oppjagede tempo. Men også midt i byen kan det skapes rom for stillhet. Diakonissehuset Lovisenberg inviterer til stille dager hvor du kan tre ut av den daglige rytmen og være i fellesskap, bønn, stillhet og meditasjon.

Den åndelige tradisjonen, bønn og diakonalt arbeid, har preget Diakonissehuset i snart 150 år. Arbeidet med stille dager henter sin inspirasjon fra dette og de økumeniske bønnetradisjonene.

 

Alle har ikke tid og anledning til å reise bort på retreat. Derfor ønsker vi å legge til rette for “Retreat i hverdagen” på Lovisenberg, med mulighet for åndelig fordypning og bønneveiledning i fellesskap med andre. Vi inviterer til 1 lørdag høsten 2023 og 2 lørdager våren 2024. Her vil vi legge vekt på undervisning, egen refleksjon, bønn og lyttegrupper. I lyttegruppene kan den som ønsker dele egen bønneerfaring.

Stillhet midt i byen

Retreatdager i hverdagen

Stille dager med personlig bønn og mulighet for veiledning.

Stille dag i fastetiden

TID OG STED

Stille dag advent 2023
 

lørdag 2. desember  2023  kl. 10.00 – 16.00 på Diakonissehuset Lovisenberg.

Påmelding  innen 15. november til [email protected] 

For ytterligere informasjon, ring Reidar Strand på tlf: 99 01 85 96

 

Stille dager våren 2024

lørdag 2. mars  2024 kl. 10.00 – 16.00 på Diakonissehuset Lovisenberg.

Påmelding  innen  20. februar til [email protected] 

For ytterligere informasjon, ring Reidar Strand på tlf: 99 01 85 96 

lørdag 6. april 2024 kl. 10.00 - 16.00 på Diakonissehuset Lovisenberg.

Påmelding innen 22. mars til [email protected]

For ytterligere informasjon, ring Anne Pettersen på tlf: 90 12 34 33

Pris kr 300,- Student/trygdet kr 150,-

Retreatutvalget på Lovisenberg

 

Stedet

Den åndelige tradisjonen, bønn og diakonalt arbeid, har preget diakonissehuset i snart 150 år. 
Retreatarbeidet henter sin inspirasjon fra dette og de økumeniske bønnetradisjonene. 

Diakonissehusets gjestehus med stue og to kapeller gir en god ramme for stille dager. Utendørs er det mulig å vandre i parken og i "Stille hage".

Retreatdagene vil veksle mellom bibelmeditasjon, åndelig lesning, samlinger i kapellet, stille måltider med musikk og gudstjeneste med nattverd. Med unntak av fellessamlingene er retreaten preget av stillhet. 

Retreat med individuell veiledning har en egen dagsrytme. Denne retreaten bygger på den ignatianske veiledningstradisjonen, med en tillit til at Gud lar seg erfare i alt og alle. 
Veiledningen tar sitt utgangspunkt i de erfaringer og relasjoner den enkelte har til Gud, der retreatdeltakernes bønn og meditasjon er fokus. 

Retreatene er åpne for alle. 

Kommunikasjon

Busslinjer som har holdeplass i kvartalet rundt Lovisenberg er 37, 54, 34 og 20.

Søk på Ruter.no, ankomstadresse Lovisenberggata 15 A.

Eier

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Kalender