Lovisenberg

Lovisenberg

«stillhet midt i byen»

Adresse: Lovisenberg, Lovisenberggt 15a, 0456 Oslo   Telefon: 22 35 83 00   Epost: [email protected]   Nettside: lovisenberg.no   Faks: 22 35 82 95  


Tilbud

Mange tenker at stillhet finnes bare på steder utenom byens larm og oppjagede tempo.
Men også midt i byen kan det skapes rom for stillhet. Diakonissehuset Lovisenberg inviterer til retreatdager hvor du kan tre ut av den daglige rytmen og være i fellesskap, bønn, stillhet og meditasjon. 

 

STILLHET MIDT I BYEN

Er dette noe for deg? 

En lørdag for bønn og refleksjon, en smak av retreat midt i byen? 

Lørdag 8. desember 2018 
kl. 10.00 – 16.00
Pris voksen: kr 400,-
Pris trygdede: kr 200,-

Mer informasjon finner du på nett: 

www.lovisenberg.no 

Påmelding til [email protected]

Arrangør

Retreatutvalget ved Retreat Lovisenberg, i samarbeid med Den norske kirke/ sentrum og St.Hanshaugen sokn.

 

Retreat Lovisenberg
Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 35 83 00

Stedet

Den åndelige tradisjonen, bønn og diakonalt arbeid, har preget diakonissehuset i snart 150 år. 
Retreatarbeidet henter sin inspirasjon fra dette og de økumeniske bønnetradisjonene. 

Diakonissehusets gjestehus med stue og to kapeller gir en god ramme for stille dager. Utendørs er det mulig å vandre i parken og i "Stille hage".

Retreatdagene vil veksle mellom bibelmeditasjon, åndelig lesning, samlinger i kapellet, stille måltider med musikk og gudstjeneste med nattverd. Med unntak av fellessamlingene er retreaten preget av stillhet. 

Retreat med individuell veiledning har en egen dagsrytme. Denne retreaten bygger på den ignatianske veiledningstradisjonen, med en tillit til at Gud lar seg erfare i alt og alle. 
Veiledningen tar sitt utgangspunkt i de erfaringer og relasjoner den enkelte har til Gud, der retreatdeltakernes bønn og meditasjon er fokus. 

Retreatene er åpne for alle. 

Kommunikasjon

Busslinjer som har holdeplass i kvartalet rundt Lovisenberg er 37, 54, 34 og 20.

Søk på Ruter.no, ankomstadresse Lovisenberggata 15 A.

Eier

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg