Lovisenberg

Lovisenberg

«stillhet midt i byen»

Adresse: Lovisenberg, Lovisenberggt 15a, 0456 Oslo   Telefon: 22 35 83 00   Epost: [email protected]   Nettside: lovisenberg.no   Faks: 22 35 82 95  


Tilbud

Mange tenker at stillhet finnes bare på steder utenom byens larm og oppjagede tempo.
Men også midt i byen kan det skapes rom for stillhet. Diakonissehuset Lovisenberg inviterer til retreatdager hvor du kan tre ut av den daglige rytmen og være i fellesskap, bønn, stillhet og meditasjon. 

 

Program retreat vår 2017

Torsdagene 2., 9., 16., og 23. mars 2017

Kl. 18.15 – 20.30 på Diakonissehuset Lovisenberg

 

Innhold i samlingene

Kl. 18.15 Kaffe og te

Kl. 18.30

-       Innledning med en enkel kveldsbønn

-       Undervisning med impuls til bønn

-       Tid for stille bønn/meditasjon (enkeltvis)

-       Lyttegruppe

Kl. 20.30 Kvelden avsluttes med nattverd

 

Tema som vil bli berørt sammen med fastetidens bibeltekster:

-       Stillhetens betydning

-       Å be med bibelen

-       Lengsel og bønn

-       Tilbakeblikket – en hjelp til valg og retning

 

Praktiske opplysninger

Ta gjerne kontakt med Svein-Erik Skibrek på ­telefon 909 36 639 for nærmere opplysninger.
Et velkomstbrev vil bli sendt ved påmelding. For ditt eget utbytte og for fellesskapet i gruppen er det viktig at du blir med på alle samlingene.

 

Arrangør

Retreatutvalget ved Retreat Lovisenberg, i samarbeid med Den norske kirke/ sentrum og St.Hanshaugen sokn.

 

Påmelding innen 27. februar til:
Retreat Lovisenberg
Lovisenberggt. 15 A, 0456 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 35 83 00

Stedet

Den åndelige tradisjonen, bønn og diakonalt arbeid, har preget diakonissehuset i snart 150 år. 
Retreatarbeidet henter sin inspirasjon fra dette og de økumeniske bønnetradisjonene. 

Diakonissehusets gjestehus med stue og to kapeller gir en god ramme for stille dager. Utendørs er det mulig å vandre i parken og i "Stille hage".

Retreatdagene vil veksle mellom bibelmeditasjon, åndelig lesning, samlinger i kapellet, stille måltider med musikk og gudstjeneste med nattverd. Med unntak av fellessamlingene er retreaten preget av stillhet. 

Retreat med individuell veiledning har en egen dagsrytme. Denne retreaten bygger på den ignatianske veiledningstradisjonen, med en tillit til at Gud lar seg erfare i alt og alle. 
Veiledningen tar sitt utgangspunkt i de erfaringer og relasjoner den enkelte har til Gud, der retreatdeltakernes bønn og meditasjon er fokus. 

Retreatene er åpne for alle. 

Kommunikasjon

Busslinjer som har holdeplass i kvartalet rundt Lovisenberg er 37, 54, 34 og 20.

Søk på Ruter.no, ankomstadresse Lovisenberggata 15 A.

Eier

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg