Lovisenberg

Lovisenberg

«stillhet midt i byen»

Adresse: Lovisenberg, Lovisenberggt 15a, 0456 Oslo   Telefon: 22 35 83 00   Epost: [email protected]   Nettside: www.lovisenberg.no  


Tilbud

Mange tenker at stillhet bare finnes på steder utenom byens larm og oppjagede tempo. Men også midt i byen kan det skapes rom for stillhet. Diakonissehuset Lovisenberg inviterer til stille dager hvor du kan tre ut av den daglige rytmen og være i fellesskap, bønn, stillhet og meditasjon.

Den åndelige tradisjonen, bønn og diakonalt arbeid, har preget Diakonissehuset i snart 150 år. Arbeidet med stille dager henter sin inspirasjon fra dette og de økumeniske bønnetradisjonene.

 

Alle har ikke tid og anledning til å reise bort på retreat. Derfor ønsker vi å legge til rette for “Retreat i hverdagen” på Lovisenberg, med mulighet for åndelig fordypning og bønneveiledning i fellesskap med andre. Vi inviterer til noen annerledes uker i fastetiden. Her vil vi legge vekt på undervisning, egen refleksjon, bønn og lyttegrupper. I lyttegruppene kan den som ønsker dele egen bønneerfaring. I løpet av de fire ukene får du tilbud om åndelig veiledning, inntil to individuelle samtaler.

 

Program:

Torsdagene 14., 21., 28., mars og 4. april 2019
Kl. 18.30 – 21.00 på Diakonissehuset Lovisenberg.

Innhold i samlingene:
18.30 - Velkommen til kaffe, te og frukt
19.00 - Innledning med en enkel kveldsbønn.

  • Undervisning med impuls til bønn 
  • Tid for stille bønn/meditasjon(enkeltvis) 
  • Lyttegruppe 
  • Kvelden avsluttes med nattverd

 

Tema som vil bli berørt sammen med påskens bibeltekster:

  • Våre gudsbilder 
  • Lengsel og bønn 
  • Bønn og bilder 
  • Livet som bønn

 

Praktiske opplysninger:
Ta gjerne kontakt med Målfrid Finnseth for nærmere opplysninger.

Epost: [email protected];
tlf 23629120 (spør etter Målfrid).

Et velkomstbrev vil bli sendt ved påmelding. For ditt eget utbytte og for fellesskapet i gruppen er det viktig at du blir med på alle samlingene.

Veiledere for Retreat i hverdagen:
Målfrid Finnseth, Hilde Moen, Evy Alice Kjønigsen, Svein-Erik Skibrek.

Arrangør:
Retreatutvalget ved Retreat Lovisenberg, i samarbeid med Sentrum og St.Hanshaugen sokn/Den norske kirke.

Pris:
Voksen: kr 400,-
Student/trygdet: kr 200,-

Påmelding innen 4. mars 2019 til

Grethe Bergman/Lovisenberg
Retreat Lovisenberg
Lovisenberggt. 15 A,
0456 Oslo
E-post: [email protected]
Tlf.: 22 35 83 00
www.lovisenberg.no

Stedet

Den åndelige tradisjonen, bønn og diakonalt arbeid, har preget diakonissehuset i snart 150 år. 
Retreatarbeidet henter sin inspirasjon fra dette og de økumeniske bønnetradisjonene. 

Diakonissehusets gjestehus med stue og to kapeller gir en god ramme for stille dager. Utendørs er det mulig å vandre i parken og i "Stille hage".

Retreatdagene vil veksle mellom bibelmeditasjon, åndelig lesning, samlinger i kapellet, stille måltider med musikk og gudstjeneste med nattverd. Med unntak av fellessamlingene er retreaten preget av stillhet. 

Retreat med individuell veiledning har en egen dagsrytme. Denne retreaten bygger på den ignatianske veiledningstradisjonen, med en tillit til at Gud lar seg erfare i alt og alle. 
Veiledningen tar sitt utgangspunkt i de erfaringer og relasjoner den enkelte har til Gud, der retreatdeltakernes bønn og meditasjon er fokus. 

Retreatene er åpne for alle. 

Kommunikasjon

Busslinjer som har holdeplass i kvartalet rundt Lovisenberg er 37, 54, 34 og 20.

Søk på Ruter.no, ankomstadresse Lovisenberggata 15 A.

Eier

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Kalender