Lia Gård

Lia Gård

Lia Gård ønsker å være et sted hvor mennesker i alle aldre, uavhengig av sivil status, kirketilhørighet og – hvor de er i livet og på trosveien – skal få komme inn i den livgivende Guds nærhet. Et sted der man ikke trenger å prestere eller bære masker. Et sted for å lytte, kjenne, smake. Et møtested, et sted å være nær.

Adresse: 2480 KOPPANG    Telefon: 62466500   Epost: [email protected]   Nettside: www.liagard.no   Kart: Google Maps   Faks: 62466510  


Tilbud

Lia Gård er noe utenom det vanlige, både når det gjelder beliggenhet, arkitektur, atmosfære og måten stedet er bygget opp og drevet på. Retreatstedet er en gammel ødegård, fraflyttet ett par ganger, før dagens eiere kom hit på 70-tallet og bygget om hus for drift av familieretreat. I Over 30 år har stedet virket, og med tiden ble det bygget flere nye hus, og kapeller. Dagens drift er helårs, med unntak av ukene før og under jul. Vi som holder stedet gående er husfolk som bor, arbeider og ber sammen for kortere eller lengre perioder.

Nylia er et komplett retreatanlegg med kirke økumenisk vigslet i 1999 med 120 plasser, bibliotek, kurs- og konferanserom, badstu, ungdomsrom mm og 20 rom med bad (40 senger)

Herrens Låve - planlagt og utstyrt med tanke på barnefamilier. Lekerom, grupperom og 6 familierom.

Total overnattingskapasitet:

35 rom/hytter, 100 senger.

Stedet

For voksne: Kurs i retreatramme, Musikkretreat, heltaus Ignatiansk retreat, Retreat med tilbud om behandling med Rosen-metoden, Pilegrimsvandring mm

For familier: Ca 8 familieretrater hvert år

For ungdom: Ung-voksenretreat, Taizé-helg

For grupper: Vi skreddersyr opplegg for bedrifter, menigheter, studentgreupper m.fl

For enkeltgjester: Utenom eller ved siden av annet program, for deg som ønsker tid for deg selv - nær et åpent felleskap. Eller kanskje dere er to? Eremitthytta "Einlia" eller Nylia står til disposisjon. Mulighet for personlig samtale og deltakelse på gårdens tidebønner

Kommunikasjon

FLY: Gardermoen flyplass, tog videre nordgående retning til Koppang

TOG:  Rørosbanen (Hamar/Røros/Trondheim) til Koppang

Lia Gård ordner skyss fra / til Koppang stasjon på forespørsel henholdsvis kr. 60,- hver vei

BIL: Riksvei 3, ta av ved Koppang, inn til Tynset og Rendalen på fylkesvei 30. Etter ca 4 km etter Koppang sentrum tar man av veien til høyre. Herifra er det omlag 4 km på grusvei.

Eier

Ingeborg og Sigmund Bø

Økumenisk profil

RetreatkalenderTorsdag 28. november

Lia Gård:
Familieretreat advent

28. nov. til 1. des.

Lad opp til jul på den best tenkelige måten: I stillhet og ettertanke, fellesskap og glede, lek og moro.

Mandag 2. desember

Lia Gård:
Ignatiansk 5-dagersretreat

2. des. til 7. des.

Lederteamet vil bestå av Sigmund Bø og Ingeborg Bø, Mareike Niemeyer, Randi Andresen,.

«Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod.»
(Joh 10,10)

En tid for stillhet og refleksjon, borte fra hverdagens krav, ansvar og forventninger.

Søndag 12. januar

Lia Gård:
Retreat for prester og andre ansatte i Hamar bispedømme

12. jan. til 15. jan.

Til prester, kateketer og diakoner i Hamar bispedømme,

«KOM MED TIL ET ENSOMT STED, HVOR VI KAN VÆRE ALENE, OG HVIL LITT» INVITERTE JESUS DISIPLENE. (MARK 6, 31)

Fredag 17. januar

Lia Gård:
Inspirasjonshelg for retreatarbeidet - hovedinnlegg ved Kjell Magne Bondevik

17. jan. til 19. jan.

Livet går både opp og ned for de fleste av oss. Når det er i bølgedaler og det meste er mørkt, er vi særlig sårbare.
Hvordan skal vi møte mennesker i en sik situasjon slik at vi kan være med å løfte dem istedenfor å dytte dem enda lengre ned?
Om egne erfaringer og vurderinger. - Kjell Magne Bondevik -

Mandag 20. januar

Lia Gård:
Retreat for prester og kirkelig ansatte i Nidaros bispedømme

20. jan. til 23. jan.

Til prester, kateketer og diakoner i Nidaros bispedømme,

«KOM MED TIL ET ENSOMT STED, HVOR VI KAN VÆRE ALENE, OG HVIL LITT» INVITERTE JESUS DISIPLENE. (MARK 6, 31)

Torsdag 23. januar

Lia Gård:
Roller og psykodrama med Margit Husevåg

23. jan. til 26. jan.

På denne retreaten inviterer vi deg til indre vandring med Gud

- i stillhet for deg selv

- i tidebønner i fellesskap

- inn i Bibelens og dine egne fortellinger i en trygg gruppe

Fredag 24. januar

Lia Gård:
Tid for to - et samlivskurs i retreatramme

24. jan. til 26. jan.

Dette er et kurskonsept basert på boken ”Tid for to”, skrevet av kursholderne.

Mandag 27. januar

Lia Gård:
Ignatiansk 6-dagers retreat

27. jan. til 2. feb.

«Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod.»
(Joh 10,10)

En tid forstillhet og refleksjon, borte fra hverdagens krav, ansvar og forventninger.

Søndag 9. februar

Lia Gård:
Kontemplativ retreat - trinn 1

9. feb. til 14. feb.

«Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt» inviterte Jesus disiplene. (Mark 6, 31)

Slik inviterer vi nå deg til retreat på Lia Gård. Til dager med stillhet og inspirasjon, ledet av to erfarne metodistprester.

Torsdag 20. februar

Lia Gård:
Familieretreat i vinterferien

20. feb. til 23. feb.

Familieretreatene på Lia Gård er et retreattilbud for både voksne og barn. Her inviteres alle generasjoner til hvile og ro i fellesskap med Jesus Kristus og hverandre.

Onsdag 26. februar

Lia Gård:
Retreat og terapeutisk massasje

26. feb. til 1. mar.

«Kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene, og hvil litt» 

— INVITERTE JESUS DISIPLENE - MARKUS 6,31

Torsdag 27. februar

Lia Gård:
Møt messiasprofetiene med hodet og hjertet

27. feb. til 1. mar.

Temaretreat hvor Professor Torleif Elgvin lar deg møte kjente og mindre kjente Messiasprofetier fra Det gamle testementet og Dødehavsrullene. GT- og NT-tekster illustrert av ikoner blir tatt inn i bibelmeditasjon. Elgvin har bakgrunn som prest og bibelforsker og har erfaring med åndelig veiledning.

Torsdag 5. mars

Lia Gård:
Kunsten å lytte

5. mar. til 8. mar.

Med Tord Langmoen og Ingar Bø.

Fredag 6. mars

Lia Gård:
Taizé-helg for ungdom og unge voksne

6. mar. til 8. mar.

Velkommen til dager med fellesskap, sang, bønn og stillhet.