Å varme seg...

Velkommen!

I dette diktet peker Inger Maria Aase på at hun vil lære noe viktig. Hun vil lære å glede seg med de andre. Og hun vil lære å se vinen i vannet i sitt eget liv!

Bryllupet i Kana

Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt. 3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» 5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» 6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. 7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. 8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. 9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen 10 og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» 11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. 12 Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble de noen dager. Joh. 2 v. 1 – 12. Teksten er hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011.

Velkommen!

Du er litt av en gjest!

Tryller fram vin av vann

Ønsker den gode fest

Ser når det trengs ekstra hjelp

Vil feire og glede Deg med de glade

 

Kom bli min gjest!

Lær meg å glede meg med de andre

Bort med sammenligningens forbannelse

Bort med smålig misunnelse

Blikket som fryder seg

 

Kom! Kom bli min gjest!

Lær meg å se vinen i vannet i mitt eget lille liv