mat-lia-(1)-b-lite

Stort behov for gode hjelpere

Landets retreatsteder trenger flere faste hjelpere. Her er stort behov for husfolk og frivillige. Lia Gård, Sandom og Tomasgården Retreatsenter har og behov for nye fast ansatte.

– Vår kokk og en av de fast ansatte slutter før sommeren. Dermed trenger vi å ansette nye. Samtidig trenger vi unge husfolk som kan gi et år av sitt liv til arbeidet vårt, sier Mareike Bø, som leder landets største retreatsenter, Lia Gård på Koppang, sammen med sin mann Ingar Bø. Ingeborg og Sigmund Bø er pensjonister, men deltar fortsatt daglig aktivt i arbeidet.

Krevende i høst

Lia har til vanlig hatt godt med husfolk, men i høst var det krevende. Bare takket være frivillige som ga en eller flere uker, gikk det.

På Lia tar ofte husfolket hånd om alt i forbindelse med måltidene. De rengjør rommene når noen har reist, og tilrettelegge for nye gjester. Husfolket deltar på tidebønnene og det legges til rette for et godt miljø. I fremtiden er tanken å benytte NMS som ressurs i dette arbeidet.

– Frivillige hjelpere, som er her for en uke eller to, bærer ikke mye ansvar. Men de kan gjerne bake kaker, hjelpe til på kjøkkenet, hogge ved, stelle hagen, vaske eller gjøre annet forebyggende arbeid. Vi ønsker dessuten at alle som kommer hit, skal få tid til ettertanke og oppleve noe som kan være livsforvandlende i deres liv, sier Mareike Bø.

Naturlig behov

– Et retreatsted har naturlig behov for fornyelse av hjelpere. Noen blir eldre og orker ikke så mye lenger. Driften er lagt opp til å benytte frivillige. Vi klarer oss ikke uten. Vårt håp til Gud er at han sender nye, sier Steinar Hov, en av lederne ved Sandom Retreatsenter.

– Hvilke kvalifikasjoner trenger de som vil hjelpe dere?

– Noen kan gjøre rent, andre lage mat eller lede en retreat og samtale med de som trenger det. Den enkelte får være seg selv og gjøre det som passer best. Noen medhjelpere kan også delta på en retreat og hjelpe oss med praktiske ting før og etter retreaten, sier Steinar Hov.

Billedtekst: Matsalen er et vakkert og verdifullt rom på Lia Gård.