Stillhetsarbeid i menigheten

Ressurspermen "Smak og se - om stillhetsarbeid i menigheten" er utarbeidet av Virve Tynnemark. Permen gir inspirerende visjoner for - og praktiske tips til gjennomføring av ulike samlinger, stille dager/kvelder, retreat i hverdagen, osv. Den rommer konkrete program og kopieringsoriginaler for tidebønner, bønnevandringer, m.m. Den gir også forslag til symboler og andre impulser til stille tid. Hvilken innsikt kan for eksempel det å sitte med noen frø i hånda gi? Og hva skjer om du skriver navnet ditt midt på et ark og dekorerer omkring? Disse og mange andre vanlige gjenstander og erfaringer kan være begynnelsen på en vandring. En vandring som kan føre til dypere kjennskap til Gud og til seg selv.

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling: [email protected]