26.-sandom

Stillhetens hus

Stille meditasjon og god tid til bønn har gjennom årene preget retreatbevegelsen. Slik er det også i dag. Mens mange roper høyt og ber om oppmerksomhet, velger retreatstedene fortsatt stillheten.

Bildet er hentet fra Sandom Retreatsenter. Det er «Stillhetens hus» vi ser denne fine høstdagen. Huset har betydde mye for mange.

I dette huset finnes blant annet 12 enkeltrom, kapell, samtalerom og kreativt rom. Vel synges salmer og sanger. Tidebønner høres når de fremføres i fellesskap. Men det er like fullt stillhet som preger dette huset.

«I stillhet og tillit skal deres styrke være», skrev profeten Jesaja i kapittel 30 vers 15. Ordene innbyr til undring den dag i dag. Vi forstår egentlig ikke hva stilheten gjør med oss før vi erfarer det. Mennesker som er vant til handling og aktivitet, inviteres til å ta det med ro og la Gud handle.

Levende lys tennes i kapellet. Akkurat nå om høsten trenger vi ekstra lys. Mørket siger på. Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Høsten er tid for ettertanke. For å tenne lys. Jesus pekte selv på at han er verdens lys. Han kan lyse opp våre mørke kroker. Fjerne mørket. Gi nytt håp.

I diktsamlingen «Regndråper», utgitt på Høyskoleforlaget, har Tove Houck et dikt hun har kalt «Vær trygg»:

Ikke

vær redd

for

Han finner deg

I sin

kraft og

kjærlighet

gjør Han

veien gangbar

for deg

alltid

ikke

vær redd

du er

aldri glemt