nonne-tromso-nett

Retreat i klosteret

Gjennom årene har Retreat i Nord utviklet et interessant samarbeid med Karmelittklosteret Totus Tuus på Tromsøy. To ganger i året inviterer de til retreat der.

– Stillheten gir oss en dypere kontakt med Gud. Det er som en orgelkonsert dere alle tonene er i stillheten. Gud er liv. I orgelkonserter finnes farger vi ikke ser, sier søster Victima.

Hun sitter bak gitteret i samtalerommet og samtaler med oss. Nonnene i klosteret har viet sitt liv til Gud. De lever i stillheten hele døgnet. Bare en time etter middagen og en time etter aftensmåltidet snakker de sammen.

– Vi arrangerer ikke selv retrett i klosteret, men vi har et gjestehus og åpner for at Andreasstiftelsen, Retreat i Nord, kan arrangere retrett hos oss. De får bo hos oss, bruke enkelte rom og organisere alt selv, forteller søster Victima.

En brønn

Søstrene er selv kontemplative søstre som har bønn som sin hovedoppgave. De ber for Tromsø by og for mennesker som trenger forbønn. Når det arrangeres retreat, ber de for retreatdeltakerne. De åpner også for at deltakerne kan snakke med dem i samtalerommet.

– Vi er en brønn. Alle kan drikke av denne brønnen og kjenne Guds nærvær. Selv overgir vi alt i Guds hender. Gitteret står der som tegn på at vi har en annen kontakt, åndelige ører, og lever med Gud, sier Victima.

Hun er ikke opptatt av hvor mange som kommer til dem. Klosteret driver ikke reklame, men søstrene er bevisste på at alle mennesker er verdifulle for Gud.

hildur-spisesal-justert-net

SAMARBEID: Hildur Knutsen Kamsare gleder seg over at de kan få lov til å holde retreat i klosteret. Her sitter hun på spiserommet.

– I 15 år har Retreat i Nord benyttet Karmelittklosteret til våre retreater. Vi er svært glad for dette samarbeidet. Klosteret er en gave også til oss, sier Hildur Knutsen Kamsare.

Dypt takknemlig

Hun leder Andreasstiftelsen sammen med Egil Mardal Johannessen. Hildur innrømmer at det er krevende å arrangere retreat. De tar seg selv av maten og alt det praktiske. Derfor er de fysisk utslitt når helgen er over, men de er alltid dypt takknemlige.

– Hva har retreatarbeidet gitt deg?

– Det er godt å være i stillheten. Retreat har gitt meg fordypning og konsentrasjon. Jeg har også fått oppleve mange gode samtaler. Relasjonen til søstrene ved klosteret er for oss en oppmuntring i hverdagen, sier Hildur Knutsen Kamsare.

KIRKEROM: Bare det å få være i dette kirkerommet, er en flott opplevelse.