Retreat

Knut Grønvik (red.)

I STILLHET OG TILLIT 

En ressursbok fra retreatbevegelsen til inspirasjon og veiledning for stillhet og bønn, alene og i fellesskap. Boka har bidrag fra sentrale personer i retreatbevegelsen.

Verbum forlag 2005.

 

Per Mases

DEN INDRE HAGE  -   ÅPEN MOT HIMMELEN

Om retreat, meditasjon og kristen mystikk. Boken er en kortfattet, men dyp introduksjon til den som vil gå den indre veien, inn i den stillheten. Der møter vi sannheten om oss selv og fremfor alt sannheten om Gud, og vi får erfare hans kjærlighet. 

Efrem forlag 2008.

 

Franz Jalics

CONTEMPLATIVE RETREAT

An introduction to the Contemplative Way of Life and to the Jesus Prayer.

Xulon press 2003.

 

Timothy Jones

A PLACE FOR GOD

A guide to spiritual retreats and retreat centers

Image books Doubleday 2000.

 

Kjell Arnold Nyhus:

HVIS JEG HAR EN SJEL

Fortellinger fra klosteret i fengselet 

Vårt Land Forlag 2016