Resitasjonsmeditasjon og oppmerksomhetstrening

CD-er med hjelp til å falle til ro og være nærværende i bønn.

Lectio divina (guddommelig lesning) og resitasjonsmeditasjon er meditasjons-tradisjoner med røtter tilbake til oldkirken. Formen legger vekt på avgrensning, gjentagelse og langsomhet -  det leses korte tekster som gjentas i et rolig tempo. Det finnes meditasjons CD-er med musikk i bakgrunnen av lesningen som gjør denne formen tilgjengelig for mennesker i dag.

To av CD-ene har en innføring og guidede øvelser i oppmerksomhetstrening, mindfulness, der oppmerksomhetstreningen integreres med kristen bønn. I vår tid er det mye som forstyrrer  bønnen, og oppmerksomhetstreningen hjelper oss til å være tilstede i bønnen, og våkne overfor Guds nærvær.

Tillit er et gjennomgangstema. Det er vanskelig å overgi seg til Gud uten å ha tillit til at han vil oss godt. Derfor er meditasjonene øvelser i å oppnå tillit til Gud, så vi kan overgi våre liv til Gud som gir liv.

CD-ene har mange spor som kan spilles av på CD spiller, MP3 spiller, mobiltelefon eller PC. Det gjør veien kort til en meditasjonstund, uansett hvor du er. Meditasjons CD-ene er innlest og produsert av Øyvind Borgsø.

Klikk her for mer informasjon, og for å lytte.