Nylia

Pris til Lia Gård

Lia Gård Retreatsenter fikk onsdag tildelt økumenikk-prisen av Norges Kristne Råd. To av lederne på Lia, Mareike og Ingar Bø, var selv til stede på rådets generalforsamling i Drammen da prisen ble utdelt.

– I over førti år har Lia Gård vært et sentralt retreat- og samlingssted for mennesker fra alle kirkelige sammenhenger. Her er det bygget mange viktige broer både mellom mennesker og organisasjoner gjennom årene, sier styreleder Berit Hagen Agøy i Norges Kristne Råd.

Styret peker på at Lia Gård i Østerdalen helt siden 1970-tallet har vært et økumenisk retreatsted, som har blitt besøkt av svært mange prester, pastorer, ledere, ledergrupper, enkeltpersoner og familier fra ulike kirketradisjoner.  

Stedet ble startet av Ingeborg og Sigmund Bø og betegnes av dem som «en bebodd rasteplass». I mer enn 40 år har ekteparet bodd og bygget opp retreatvirksomheten på Lia Gård. De leder i dag stedet sammen med Mareike og Ingar Bø, som de siste ti år har vært med å drive og lede virksomheten.

Livgivende og samlende

Det er få steder – og organisasjoner – som over tid har vært så livgivende og samlende for alt Guds folk, som Lia Gård. Husfolket og stedet kvalifiserer på alle måter til å motta en økumenikkpris, heter det i begrunnelsen.

Lia Gård har over 9.000 gjestedøgn i året. Den ønske å være et sted hvor mennesker i alle aldre, uavhengig av sivil status, kirketilhørighet og – hvor de er i livet og på trosveien – skal få komme inn i den livgivende Guds nærhet. Et sted der man ikke trenger å prestere eller bære masker. Et sted for å lytte, kjenne og smake. Et møtested, et sted å være nær.

Dette har svært mange fått erfare gjennom årene og tatt med seg som noe positivt tilbake til sine ulike kirkelige sammenhenger.