paske-nett

Påskens ettervirkning

Nei, påsken er ikke over. Vi lever med den hele året. Stadig har påskens store budskap en virkning på våre tanker og vårt sinn. Slik skal det være.

Selv registrerer jeg noe rart. Jeg går til Det gamle testamentet når jeg skal oppsummere påskens innhold. Jesaja skriver i 53 v. 5 – 5:

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

Det har en veldig betydning det Jesus gjorde. Nesten for stort til å gripe. Midt i travelheten glemmer jeg det. Men det er mine synder han døde for. Nettopp derfor formidler han en grunnleggende fred.

Påsken er på mange måter en ladestasjon. Vi minnes Jesu død og hans oppstandelse så sterkt at den blir virkelig for oss. Og påsken er ikke over. Vi lever på ettervirkningene.