ingar2nett

Motvirke motløshet

– Tilskrives den onde alle vansker i kristent arbeid, er vi på ville veier. Da misbrukes den onde som maktmiddel.

Det sa Ingar Bø, en av lederne for Lia Gård, da han innledet på inspirasjonssamlingen på Lia i januar over temaet «Hvordan møte motstand i Guds rike?»

– Sier en at det ikke var hans skyld, men den onde som påvirket ham, har han en dårlig unnskyldning. Det går heller ikke an å si at det var den onde som fristet meg, hvis en misbruker sin stilling. Det er heller ikke tjenlig å skylde på ondskap hvis et prosjekt går i vasken fordi det er dårlig planlagt, sa Ingar Bø.

Han pekte på at det flere steder i Bibelen står noe om at Den onde forsøker å ødelegge det kristne arbeidet. Ordet som er sådd, faller på steingrunn og bærer ikke brukt. Djevelen kan omskape seg til en lyets engel eller oppføre seg som en brølende løve som på ulike måter forsøker å skade Guds rikes arbeid.

– Noen opplever at seksuell avholdenhet settes på prøve. De møter anklager og hindres i å besøke kristne søsken. Ja, de fristes også til ikke å stole på Gud, sa Ingar Bø.

Gode, kristne fellesskap finnes over hele landet. Men også blant kristne finnes mennesker som lar seg friste til å handle galt. Det kan skape motløshet, mistro, sinne, bitterhet og splitte fellesskap. Noen fristes til å gi opp.

– Av og til kan vanskene oppleves veldig intense og røffe. Min erfaring er at det da er klokt å trekk seg litt tilbake og rolig spørre: Hva skjer? sa Ingar.

Han leder selv arbeidet på retreatstedet Lia Gård og gleder seg over det som skjer der.

– I Guds rike arbeider vi i det godes tjeneste. På retreat ønsker vi å fremheve de gode erfaringene med Gud. Vi hjelper mennesker til å få øye på Gud i sine liv. Det er det viktigste vi gjør, sa Ingar Bø.

Men av og til oppleves vansker. Da anbefalte han å snakke med Jesus som en venn. Det hjelper også å søke råd hos kristne medmennesker den enkelt stoler på.