tore-laugerud

Mer å erfare med Gud

– Å komme til tro, er et avgjørende veikryss, men ikke reisens endepunkt. Det er mer å erfare med Gud enn det vi tenker på nå.

Det sa Tore Laugerud, prest i Areopagos, i sitt foredrag på Kirkerådet og Norges Kristne Råds samling for retreatledere fra hele landet på Gjestehuset Lovisenberg i Oslo tirsdag 10. mai. Laugerud kom i fjor høst ut med boken «Guds skjulte stemme» og delte noen tanker fra den.

– Gud er stillhetens venn. Hans tale er ofte skjult for sansene våre. Når det i Bibelen snakkes om at Gud kan gi hjertets øye lys, fyller det oss med undring. Gud er en som står ved vår dør og banker. Han snakker lavt. Derfor gjelder det å være lydhøre, sa Tore Laugerud.

Dempet Guds stemme

Han pekte på at sekulariseringen de siste tiårene har dempet Guds stemme. Religion går ut av samfunnets felles institusjoner og inn i det private rom. Mennesker orienterer seg primært ut fra den materielle virkeligheten, ikke den åndelige. Det religiøse språket blir uforståelig. Religiøs erfaring krymper. Det er vanskelig å la troen være omdreiningspunkt i livet.

– Da den tyske filosofen og sosiologen ble tildelt Holbergprisen i Bergen pekte han på at vi må lære oss det religiøse språket, for det har verdier vi trenger. Han ba religiøse organisasjoner gjøre verdiene forståelige for folk flest, påpekte Tore Laugerud.

Areopagos er 100 år i år. Da organisasjonens grunnlegger kom til Kina, opplevde han at vanlig forkynnelse og undervisning ikke fungerte. Han begynte å lete etter Guds stemme i andre kulturer. Det hjalp han å få kontakt. Hensikten var ikke å vanne ut egne kilder, men se dypene i dem.

– I dag kommer mange til tro i godt voksen alder. Noen har gjort ekstraordinære erfaringer. Vi ser i vår tid at mennesket er dypt sammenvevd med naturen. Et nytt syn vokser frem. Naturen er ikke en maskin mennesket kan manipulere. For noen tiår siden ble troen flyttet fra kroppen til hodet. Nå øker kroppens betydning radikalt. Vi er hele mennesker, sa Laugerud.

Hva er lengsel?

Han spurte hva lengsel er og pekte på at stemmer som sier noen viktig, er borte. Ole Paus sier «Vi har alt. Det er også alt vi har». «Mine fylte hender gir meg ikke glede», skrev Arnold Eidslott. Lengselen er Guds skjulte stemme. Den åpner oss for nye dyp.

– Stillheten åpner for Guds nærvær. På retreat opplever mange en fellesskapssøkende og kjærlighetssøkende spiritualitet. Jeg ser at Gud søker mitt ansikt, ikke bare jeg hans, sa Tore Laugerud.

I sin bok «Guds skjulte stemme» går han nærmere inn på lengselen. «Den dype lengselen, den som kommer fra Gud, kan vi gjenkjenne ved at den gir en ettersmak av glede, håp og styrke når den følges. Våre dypeste lengsler er ikke noe vi skaper, de er noe vi oppdager», skriver han.