Prismeveggen av Barbro Raen Thomassen

Maria, Maria!

Engler finnes. Også i dag. Maria ble hilset med ordene om nåde. Gud var med henne. Hun fikk og beskjed om ikke å frykte. Det er også ord til oss i dag. Her er et nytt dikt av Inger Marie Aase.

Budskapet til Maria

Budskapet til Maria

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. 32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. 36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Lukas 1 v. 26 – 38. Teksten er hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011.

Maria, Maria!

Hvem er du?

Hva er du laget av?

Bare en tenåring

 

Du snakker med engelen

som en kjent budbringer

som du kan være ærlig overfor

Spør hvordan dette er mulig

 

Uten betenkningstid takker du ja

til et slikt oppdrag

La det skje med meg som du har sagt!

 

Hva skal du si til Josef?

Hva vil han tro?

Hva med omgivelsene?

En stor skam

 

Din tillit overgår alt

Det umulige skal skje

Det uforutsigbare skal skje

Du overgir deg helt

 

En liten tenårings-tjenerinne

Tenårings-idol

For meg på 60