medalje-s-og-i

Kongens Fortjenstmedalje til Ingeborg og Sigmund Bø

Ingeborg Solum Bø og Sigmund Bø ble totalt overrasket og etter hvert jublende glade da de torsdag 8. mars begge ble overrakt Kongens Fortjenstmedalje av fungerende ordfører i Rendalen kommune Svein Kjetil Bjørnseth.

– Dere har stått i spissen for et tverrkirkelig retreatarbeid gjennom 40 år og reist prisbelønnete boliger. Her i Rendalen har dere utviklet et inspirasjonssted der mennesker med ulik tro og ulike drømmer kan komme og få styrke i sine liv. Dere har skapt et robust og åpent sosialt miljø hvor besøkende har fått livsmot. Enestående omsorg har preget dere og dere har utfylt hverandre på en god måte og gjort hverandre sterke, sa Svein Kjetil Bjørnseth.

To grupper hadde søkt om kongelig heder til Ingeborg og Sigmund uten å vite om hverandre. Kontaktgruppen for retreat ledet av Liv Hegle søkte i juni 2017. En gruppe mangeårige venner av Lia søkte i oktober 2017.

– Ingen har fortjent disse medaljene bedre enn dere. Dere utgjør en helhet i styrke og tro. Hvor har kreftene kommet fra? Dere har stått nær Gud og gjort Lia Gård til en rasteplass for mennesker på vei til himmelen, sa Finn Fadum, en av vennene.

Sammen med seg hadde han Jacob Bekken, Thor-Arne Prøis og Bjørn Mathiesen. De hadde støtte fra biskop Solveig Fiske, ministerråd Per Høybråten, komponist Wolfgang Plagge, forfatter Edvard Hoem og styreleder i Glommen skogeierforening Ole T. Holth, for å nevne noen.

MIDDAG: Ingeborg og Sigmund Bø omgitt av sentrale personer i Rendalen kommune.

Ingeborg og Sigmund Bø har i løpet av 40 år bygd opp landets største retreatsted på Lia Gård i Rendalen kommune. De har forvandlet et fraflyttet bruk i utkant-Norge til et økumenisk senter for hele landet. Nær 10.000 overnattingsdøgn hadde stedet i fjor. Hit kommer mennesker i alle aldre for å oppleve ro og stillhet og få kraft til eget liv og tjeneste for andre.

 

Sigmund og Ingeborg har bygd stein på stein og reist et egenartet klosterlignende senter som gjør inntrykk på alle som kommer til Lia Gård Retreatsenter. Bygningene har så mange underfundige detaljer at besøkende kan la seg fascinere i dagevis. Her er kreativitet og utholdenhet i byggearbeidet som imponerer. Sist med en lite gresk-ortodoks kirke i skogen og en stavkirke med overnatting like ved for pilegrimer.

 

Midt i alt har de vist en enestående omsorg for mennesker, sett de som sliter i livet og hjulpet dem til å stå litt mer oppreist når de dro. De har aldri hatt noen normal arbeidsdag, men stått på i tjeneste for andre fra tidlig morgen til sene kveld. Nå trekker de seg litt tilbake for å lede pilegrimsarbeidet ved stavkirken og overlater ansvaret for retreatstedet til sønnen Ingar og hans kone Mareike.

– Det finnes bare en Ingeborg og Sigmund. Dere er enestående. Vi som er her, jubler i takknemlighet over at dere er tildelt disse verdifulle medaljene. Noe viktig kan dere ta med dere fra denne dag. Kong Harald har sett dere. Rendalen kommune og fylkesmannen har tro på dere. Hvem aner at det finnes gull i de dype skogene i Rendalen? Vi gjør det. Fungerende ordfører Svein Kjetil Bjørnseth har pekt klart på verdien dere har, sa Tor Kristiansen på vegne av kontaktgruppen da Liv Hegle var blitt syk.
Sammen med seg har Kontaktgruppen hatt tidligere distriktslege Bjørn Sturød og konen Mia, biskop Per Arne Dahl, diakon Virve Tynnemark, presten Tore Laugerud, og Sidsel Grønlund, tidligere medlem av Kontaktgruppen.

– Arbeidet på Lia har vært et eventyr. Uten oss hadde nok gården vært fraflyttet. Vi har sett muligheter, men retreatsenteret er et Guds under. Vår takk går til alle våre støttespillere. Vi har aldri opplevd en større heder. Dette kom totalt overraskende og har aldri vært i våre tanker, sa Sigmund Bø.

To voksnes glede, overraskelse, forundring og takknemlighet preget medaljemottakerne.

FESTMÅLTID: Det ble virkelig gjort stas på Ingeborg og Sigmund.

MEDALJE: Ingeborg Solum Bø og Sigmund Bø ble begge overrakt Kongens Fortjenstmedalje av fungerende ordfører Svein Kjetil Bjørnseth i Rendalen kommune.