Jesusmeditasjon

Denne artikkelen er hentet fra retreatbevegelsens jubileumsbok I stillhet og tillit (Verbum 2005). Den gir en kort innføring og noen eksempler – basert på Edin Løvås’ bok Minutter med Jesus. 365 øvelser i Jesusmeditsjon (Verbum).

Minutter med Jesus
- smakebiter av Jesusmeditasjon

Jesus er alltid nær, over alt og hos alle. Ikke ett eneste minutt tar han oppmerksomheten bort fra oss. Han er til stede hos oss og i oss.

Vi, derimot, er ikke alltid til stede, verken hos ham eller hos oss selv. Men fordi Jesus er nær, enten vi ber ham om det eller ei, skal det ikke mer til enn å vende blikket mot ham, så er kontakten opprettet.

Også de første disiplene, de som vandret sammen med Jesus, hadde det slik. De så ikke på ham hele tiden. Tankene deres
vandret sikkert mange veier. Vi vet fra evangeliene at de ofte var på viddene. Likevel var de hos ham og han hos dem. Det skulle ikke mer til enn at blikkene møttes, så var kontakten der igjen. Så var de på sporet av det som forvandlet deres liv.

Edin Løvås har brukt det meste av sitt liv til å peke på Jesus, male ham levende for øynene på mennesker og hjelpe dem til selv å vende blikket mot Kristus og øve seg i å se den usynlige. Jesusmeditasjonen er den enkle metoden han anbefaler. Også selve veiledningen er kort og enkel. Her følger den – og noen eksempler – fra boka Minutter med Jesus:

Se. Be. Tilbe

Den som ønsker å utvikle sitt forhold til Jesus, trenger å sette av tid til stillhet, meditasjon og bønn.

Det er klokt å bestemme seg for en minimumsdisiplin på noen minutter, og så øke tiden når inspirasjonen og anledningen er der. Altfor mange har endt i skyldfølelser de ikke behøvde å ha, fordi de lovte både Gud og seg selv et altfor krevende program for sitt andaktsliv.

Det beste er å finne tid til bønn og andakt hver dag, eller i alle fall ganske ofte. Lengden på tiden er derimot underordnet. Et godt råd er å begynne med noe så latterlig lite at det i alle fall ikke er mangel på tid som hindrer deg i å gjennomføre det du har satt deg fore.

Den enkleste formen for Jesusmeditasjon tar bare noen mi-nutter. Den kan gjennomføres av hvem som helst, også av deg som ikke er sterk i troen eller vant til å be. Det handler om å feste blikket på Jesus, samtale med ham og beundre ham
– Se, Be og Tilbe.

Se

Finn deg en plass hvor du blir minst mulig forstyrret. Sett deg godt til rette. Slapp av i kroppen.

Forsøk å finne en holdning hvor du blir både avspent og stille, samtidig som du er våken og oppmerksom. Bli ikke bekymret dersom dette kjennes vanskelig til å begynne med. Du trenger kanskje bare øvelse.

Etter denne innledningen er det nevnt noen eksempler på meditasjonstekster fra Det nye testamente. Les en av dem. Merk deg hva som skjer og hva som blir sagt. Lær deg de viktigste uttrykkene utenat. Konsentrer deg mest om det situasjonsbildet som er nevnt i eksemplet, og som står etter ordene: «Se Jesus …»

Legg Bibelen fra deg og lukk øynene. Bruk fantasien. Tenk deg at hendingen vokser opp omkring deg. Gå likesom rett inn i det som skjer. Still deg for eksempel ved siden av Jesus i tankene. Se på ham. Lytt til ham, gjerne ved at du tenker eller uttaler hans ord inne i deg. Lev deg inn i atmosfæren som rår omkring ham.

Du kan gjerne reise deg og bevege deg som om du lever med i det som hender, dersom du synes dette hjelper deg. Om du kjenner det naturlig, kan du til og med late som om du selv er en av dem Jesus samtaler med eller gjør noe for.

For noen vil lesningen av meditasjonstekstene og innlevelsen i den hendingen som skildres, falle sammen. De ser og lytter og lever seg inn i atmosfæren samtidig som de leser.

Husk at vi er forskjellige. Noen er «øyemennesker». De har lettest for å bruke sin fantasi slik at de ser. Andre er «øremennesker». De har lettest for å lytte. Andre igjen føler og fornemmer seg best inn i atmosfæren som omgir Jesus. Noen har også en varhet for selve ordene i teksten. De lytter seg inn i dem, smaker på dem og gjemmer dem i sine hjerter.

Det viktigste er ikke hvordan du mediterer, men at du mottar et inntrykk av Jesus.

Be

Begynn med å takke fordi Jesus er hos deg. («Takk, Jesus, fordi du som var der den gang og …, også er hos meg nå.») Tenk deg at han står like foran deg. Be om at Den Hellige Ånd må gjøre dette levende for deg.

Under bønnen kan du bli sittende, bøye kne eller gå rolig og avslappet fram og tilbake, etter hva som kjennes mest naturlig. Fold hendene eller rekk dem opp mot Herren, slik de første kristne gjorde.

Kutt ut alt oppstyltet språk og tilgjort stemmebruk. Snakk naturlig og liketil med Jesus og med Gud, din Far. Om du fylles av begeistring, eller om en følelse av ærefrykt kommer over deg, vil det kanskje være naturlig å heve stemmen og bruke høytide-ligere ord.

Bruk gjerne den bønnen du finner i meditasjonseksemplet nedenfor. Finner du flere bønneemner i teksten, så bruk disse også. Ta aktuelle bønneemner fra aviser, radio og fjernsyn. Be om at Guds rike må komme. Legg fram dine personlige bønnebehov. Samtal fortrolig med Herren om alt.

Tilbe

Når du tilber, glemmer du deg selv og blir samlet om Herren alene. Du hyller ham for hans storhet, makt og herlighet. Ofte
vil tilbedelsen blandes med takksigelse og lovprisning.

Bruk emnet som står under punktet Tilbe i eksemplet nedenfor, og gå deretter videre slik Ånden leder deg.

De som taler i tunger, kan også uttrykke det de ikke finner norske ord for. Tungetalerne vet ikke hva de sier, men Herren forstår og tar imot det som «en frukt av lepper som priser hans navn».

Du kan også bli så overveldet av Herrens storhet og herlig-het at du ikke kan bruke ord i det hele tatt. Vær da heller stille. Herren ser på hele din holdning som en hyllest til ham. Mange opplever at de nettopp i den stille tilbedelsen har nådd til det aller mest verdifulle i bønnelivet.

Du i Jesus og Jesus i deg

Bibelen forteller at disippelen er i Jesus og Jesus i disippelen. Denne gamle disippelbønnen levendegjør dette:

Herre Jesus Kristus,
du står her foran meg,
du er også bak meg,
du er på min høyre side,
du er på min venstre side,
du er over meg,
du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte,
du gjennomtrenger meg helt,
og du elsker meg, Herre Jesus!

Den Hellige Ånd kan også gi deg en særlig opplevelse av viss-het, innsikt, erkjennelse og klarsyn. Da kjenner du det som om troen er ren for tvil. Du vet at du er i Kristus, og at Kristus er i deg. Du vet også at du er et lem på Kristi legeme, som er kirken. Du har ingen flere ønsker. Alt i deg er ro og tilbedelse. Og du forstår at tilbedelsen er tilværelsens mening. Denne erfaringen kan vi kalle Kristuskontemplasjon.

Prøv

Du trenger ikke vente til en annen gang med å prøve denne
enkle formen for meditasjon. Har du noen få minutter nå, kan du begynne å øve deg med det samme. Her følger noen få smakebiter fra Minutter med Jesus. I boken finner du 365 slike, en for hver dag i året. Du trenger også en bibel eller et nytestamente. Så er det bare å gå i gang.

Jesus blir født
Lukas 2,1–7
Se barnet i krybben.
Tenk deg at du er til stede i stallen.
Be om å få se Guds Sønn i barnet. Han som er Guds
og Marias Sønn, er hos deg.
Tilbe ham som er Guds usigelige gave (2 Kor 9,15).

Flukten til Egypt
Matteus 2,13–15
Se gutten Jesus idet Josef og Maria tar ham med seg
og flykter til Egypt. Tenk deg at du er vitne til deres avreise
i nattens mørke.
Be for kristne som er på flukt fra forfølgere. Han som selv
var en flyktning, er hos deg.
Tilbe ham som er redningsmannen (Rom 11,26).

Jesus blir døpt
Matteus 3,13–15
Se Jesus idet han blir døpt av Johannes.
Tenk deg at du står midt i folkeskaren på stranden.
Be om at Den Hellige Ånd må åpenbare for deg hva din
egen dåp betyr. Han som ble døpt av Johannes, er hos deg.
Tilbe ham som er Den rettferdige (vers 15 og Apg 22,14).

Jesus fristes
Lukas 4,1b–2
Se Jesus mens han drives omkring i ødemarken, fastende
og under stadige angrep fra djevelen. Tenk deg at du er
i Judaørkenen sammen med Jesus.
Be om hjelp til å holde stand mot djevelens angrep (Ef 6,10ff).
Tilbe ham som er Guds kraft (1 Kor 1,24).

Jesus kaller Peter
Johannes 1,40–42
Se Jesus idet han fester øynene på Peter og gir ham navnet
Kefas. Tenk deg at du er sammen med disse første disiplene.
Be om å få se at Kristus har festet øynene også på deg.
Han som kalte Peter, er hos deg.
Tilbe ham som er Messias, Den salvede (Apg 4,26).

Jesus og kvinnen ved brønnen
Johannes 4,7–15
Se Jesus mens han samtaler med den samaritanske kvinnen.
Be for alle som tørster etter Gud, at de må få del i det levende
vann som bare Jesus kan gi.
Tilbe ham som er Guds gave (vers 10 og Joh 3,16).

Jesus metter 5000
Markus 6,35–44
Se Jesus idet han velsigner brødene før han gjør underet.
Be for alle gode krefter som er satt inn for å skape en bedre
fordeling av verdens matvareforsyninger.
Tilbe ham som er livets brød (Joh 6,35).

Jesus og barna
Markus 10,13–16
Se Jesus idet han tar barna inn til seg.
Be for de barn ingen viser kjærlighet.
Tilbe ham som er kjærligheten (1 Joh 4,16).

Jesus og den rike
Markus 10,17–22
Se Jesus idet han fester øynene på den rike unge mannen
og blir glad i ham.
Be om vilje til forsakelse når Herren krever det.
Tilbe ham som er den himmelske skatten (Matt 13,44).

Jesus gråter
Lukas 19,41–44
Se Jesus mens han gråter over Jerusalem.
Be om å få del i noe av Kristi smerte over verden og dens nød.
Tilbe ham som er Guds lidende tjener (Fil 3,10).

Jesus og røveren
Lukas 23,39–43
Se Jesus idet han gir røveren løfte om Paradiset.
Be for døende som søker Gud.
Tilbe ham som er Frelseren (2 Tim 2,10).

Jesus og Tomas
Johannes 20,24–29
Se Jesus mens han lar Tomas se og kjenne på sårmerkene.
Be for kristne som livet har fart hardt med, slik at de er blitt
skuffede og tvilende.
Tilbe ham som er din Herre og din Gud (vers 28 og Joh 1,18).

Jesu himmelfart
Apostlenes gjerninger 1,9–11
Se Jesus idet han blir løftet opp til himmelen.
Be om å få se noe av hva himmelfarten betyr.
Tilbe ham som er den opphøyede (Fil 2,9).