Gitarr-och-porträtt

Inspirasjon til bønn

«Rytme – for dager med mer bønn» er tittelen på Ulla Källs siste bok. Hun vil inspirere mennesker til å få mer ut av bønnen. Om et par uker kommer boken også ut i Sverige.

– Alle de bøkene jeg har skrevet, er bruksbøker. Jeg deler bibeltekster, bønner og tanker og stiller noen spørsmål. Men dette er ikke noe ferdigtygd. Den enkelte skal få egen erfaring og gå sin egen vei, sier Ulla Käll.

Ulla er en av landets mest erfarne retreatmedarbeidere. Hun kommer fra Sverige og bosatte seg i Norge i 1991. Siden 1998 har hun bodd i Fredrikstad. Giitaren og eksamen fra Musikkhøgskolan i Ørebro hadde hun med seg. Dessuten hadde hun utdannet seg til diakon.

I boken «Rytme» berører hun åtte ulike tema. Hver dag har en impuls for morgen, en Jesusmeditasjon midt på dagen og et «Tilbakeblikk på dagen» for kvelden. Tro, håp og kjærlighet er det første temaet hun tar opp. Det er med i morgenbønnen, Jesusmeditasjonen og kveldsbønnen. I god tradisjon med tenkningen fra Ignatius lar hun kveldsbønnen være preget av «eksamen». Tanken er gå gjennom dagen og tenke over hva som har skjedd.

«Lyset skinner i mørket» er også et tema. Hun tror boken kan egne seg for de som av ulike grunner tar det med ro hjemme eller reiser til hytten. Der er det mulig for den enkelte å ha sin egen lille retreat.

Blir tydeligere

– Hvorfor vil du inspirere til mer bønn?

– Ja, gjerne. Jeg tenker på bønn som fordyper vennskapet med Jesus. Vi kan be gjennom dagens tider, la ham få se vårt ansikt og være foran hans åsyn. Det er lett å få dårlig samvittighet når vi snakker om bønn. Men kanskje vi ber mer enn vi tror? Mitt håp er at «Rytme» skal bli en hjelp til livet med Gud i vår verden.

– Situasjonen i Europa er blitt mer urolig. Ber vi mer på grunn av det?

– Når så mye urovekkende skjer, trenger vi noen å dele uroen med. Vi kan dele vår bekymring med andre og med Gud. Vi er ikke alene i denne verden. Gud kan vi alltid samtale med.

Flere har fått smaken

– Hvordan har retreatarbeidet utviklet seg i den tiden du har vært med?

– Ser vi bakover i tiden, har retreatarbeidet blitt større og større. Da Edin Løvås begynte for 60 år siden var mange mistenksomme. Å søke stillhet for å være mer sammen med Gud kjentes som noe fremmed. Nå har flere prøvd og fått smaken på dette. Retreat er blitt mer alminnelig, tror Ulla Käll.

Hun bor fortsatt i Fredrikstad, men reiser rundt i hele landet og deler tankene om være stille sammen med Gud. Hun leder retreat på ulike retreatsteder rundt om i landet. Akkurat nå er hun på Åkerlehaugen i nærheten av Molde. Dessuten gir hun mange menigheter en smak av retreat. Sin erfaring deler hun ikke bare med nordmenn, men også med svensker, dansker og finner.

– Jeg har det travelt, men opplever dager fulle av mening. Om et par uker skal jeg spille inn en ny CD. Opptaket vil bli gjort på Lia Gård, forteller Ulla Käll, som alltid har gitaren med seg.

Den som vil kjøpe boken, kan sende en SMS til Ulla på 41901357.