Liv-Hegle

Inspirasjon i retreatarbeidet

Å drive retreat er krevende. Dagens retreatledere merker seg små glimt av glede og lever lenge på dem. Det kom frem da nær 20 retreatledere fra ulike steder av landet var samlet i Kirkens Hus i Oslo i slutten av april.

– Vi har aldri hatt så stor pågang til retreatene våre som nå, sa Reidun Kyllingstad fra Utstein Pilegrimsgård.

– Vi drømmer om å bety noe for hele landet og har flere gjester og kurs enn før. Via Kristelig Studieråd søker vi må om støtte for de kurs vi holder. Det krever noe av oss, men hjelper oss økonomisk, fortalte Anna Magni Larsen fra Sandom Retreatsenter. 

Hun pekte på at Retreatbevegelsen er en usynlig kraftbevegelse som er i drift år etter år. Vi skulle ønske den var mer synlig. Vi vet likevel at den har stor betydning.

Vanskelig

– Færre kommer til ignatiansk retreat. Det er vanskelig å få organisasjoner og menigheter til å legge faste gruppe samlinger til Lia. Men Misjonsforbundet bruker oss og Kompass i Sverige har medarbeidersamlinger hos oss. Vi har også fått god kontakt med flere flyktninger, fortalte Ingar Bø fra Lia gård retreatsenter.

Sigurd Bakke og Maria Wirgenes fortalte om ønske om retreat i kirkene både i Follo og Tonsen. Hallgeir Ringstad opplyste at Åkerlehaugen har fått flere rom, nytt kjøkken og peisestue og kan ta imot flere. Retreat Bergen har stadig mye innom kveldsretreatene og flere ønsker samtale. Jan Otto Eek fortalte at prester og lekfolk ber for hverandre gjennom Ordo Crusis.

Det var Guro Hellgren i Kirkerådet og generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd som sammen med Liv Hegle, leder i Kontaktgruppen for Retreat, hadde kalt sammen til dette kontaktmøtet i hovedstaden.

Viktig

– Samlingene begynte fra Kirkerådets side som en oppfølging av arbeidet med åndelig lengsel i menighetene. Det er viktig for kirken å ha kontakt med Retreatbevegelsen, sa Guro Hellgren.

Per Ivar Våje fra Kirkerådet kom med en kort rapport fra Klimapilegrim 2015. Ragna Dahlen fra Kirkerådet fortalte at flere bispedømmer fremhever retreat som personalutvikling.

– Jeg merker meg at det er spennende og mer mangfoldig program på retreatstedene nå enn tidligere. Alle kan finne noe som vekker nysgjerrighet. Det er mye å glede seg over og jeg tror det er viktig at vi inspirerer hverandre i et fellesskap som dette, sier Liv Hegle.

Mari Kolbjørnsrud har valgt å trekke seg fra Kontaktgruppen. Sidsel Grønlund og Margit Sødal fortsetter i fire år til. Liv Hegle fortsetter som leder for Kontaktgruppen. Som ny ble ble sokneprest Sigurd Bakke i Nordby, Borg bispedømme, valgt.

LYS: Liv Hegle tenner lys i kapellet der generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd ledet oss i morgenbønnen.