retreat

Hva letere dere etter?

Hva gir liv på dypet? Reflekterer Inger Marie Aase over i dette diktet. Hun har levd et langt liv og har en klar konklusjon.

De første disiplene

35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Joh. 1 v. 35 – 39. Teksten er hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011.

 

Hva leter dere etter?

Hva er vitsen

med dette livet?

 

Mye verdiløst

kan kastes i søpla

 

Noe gir glede og lyst

Av og til kortvarig

 

Det meningsfylte

blir igjen

 

Det som står fast

i stormene

 

Det som gir liv på dypet

 

Å, bli hos meg!