amaryllis

Retreatstipend for 2021

Det er nå mulig å søke stipend for ansatte og frivillige ved retreatstedene. Tanken er å gi flere mulighet til personlig og faglig utvikling. Det er de som er tilknyttet retreatstedene som er med på nettsiden www.retreater.no som kan søke.

Søknadsfristen er 10. oktober.

Her er en fullstendig utlysningstekst:

Nå utlyser vi retreatstipendet for 2021

Stipendet gjelder retreatmedarbeidere. Det kan søkes av ansatte og frivillige medarbeidere hos retreatstedene og retreatarrangørene som er med på www.retreater.no. Stipendet skal benyttes til personlig og faglig utvikling som kommer retreatarbeidet til gode. Det kan f eks dekke utgifter knyttet til kurs, studier, supervisjon og utvikling av nye tilbud ved retreatstedene. Det kan gjelde retreatmetodiske opplegg og åndelig veiledning, det kan også søkes om hjelp til kompetanseheving for å drive retreatstedet på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det gis ikke støtte til bygg og anlegg.

Det utlyses NOK 30 000. Stipendet kan gis i sin helhet til én søker eller deles mellom flere. En stipendkomite vurderer søknadene og foretar tildeling. Komiteen består av Tore Laugerud, Bjørn Mathiesen og Hilde Sanden-Bjønness. Alle søkere blir tilskrevet når tildeling er foretatt.

Rapport og deling. De som mottar stipendet, forplikter seg til å lage en rapport i form av en artikkel om hva som kom ut av tiltaket de fikk støtte til. Artikkelen sendes innen årets utløp til [email protected].  Artikkelen skal i sin form og i sitt innhold være klar for å kunne publiseres på intranettdelen av retreater.no. Vi forbeholder oss allikevel retten til å foreta redaksjonelle endringer. Hensikten med å legge ut artikkelen på intranettdelen er at hele retreatbevegelsen har tilgang til den erfaringen og kunnskapen som stipendet bygger.

Stipendsøknaden bør inneholde opplysninger om

  • prosjekt: hva søkes det støtte til?
  • søkers tilknytning til retreatsted/retreatarrangør, og anbefaling fra leder
  • søkerens motivasjon
  • hvorvidt det søkes støtte fra andre

Søknaden sendes, helst som e-post med inn-skannede vedlegg til [email protected], eventuelt som brevsending til Bjørn Mathiesen, Munkerudåsen 22c, 1165 Oslo.

Spørsmål kan rettes til Tore Laugerud, Areopagos, tlf 918 89 474, e-post [email protected]

Søknadsfrist for stipendet er 10.oktober 2021.