solvi-nett

Retreat som redskap til forandring og håp

Diakon Sølvi Rise i Trondheim har foretatt et dypdykk i hva ignatiansk åndelig veiledning kan bety. I sin masteroppgave ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo presenterer hun interessante funn.

Øvelsene det arbeides med på ignatiansk retreat og i åndelig veiledning kan bli en skatt til forandring i menneskers liv. De kan gi hjelp til å møte livets smerte, bidra til et mer positivt selvbilde og en styrket relasjon til Gud. Ikke uten grunn har masteroppgaven fått tittelen «Forsoning, forløsning, forandring».

– Jeg har selv arbeidet med åndelig veiledning siden begynnelsen av 2000-tallet. En heltaust åtte dagers ignatiansk retreat på Lia Gård var svært bra for meg selv. Senere prøvde jeg 30 dagers retreat. Da jeg forsto hva retreatene betydde både for meg selv og andre, fikk jeg lyst til å se nærmere på hva dette dreide seg om, sier Sølvi Rise.

Hun har selv vært diakon i Strindheim menighet i Trondheim i 34 år. Hun er født i Kirkenes og bodde der i syv år. Resten av barne- og ungdomstiden hadde hun i Brumunddal. Først utdannet hun seg til sykepleier og senere til diakon på Norsk Diakonhøyskole i hovedstaden.

Påfyll

De siste årene har hun stort sett vært på en retreat i året. For henne handler det om å stoppe opp litt, hente seg inn, bearbeide noe og få påfyll og mot til å gå videre. Hun opplever det lettere å reise bort enn å være stille med Gud i sitt eget hjem.

– Hva er så verdifullt med retreat?

– For meg handler det litt om å trekke seg unna alt som kreves i hverdagen. Jeg får et konsentrert møte med Gud og kan gå mer i dybden. Slikt krever tid, sier hun.

– Du har blant annet sett på selvbildet. Hva betyr det i vårt møte med Gud?

– Vårt selvbilde er grunnleggende viktig. Mange strever med selvbildet. Et negativt syn på seg selv, kan stenge for å ta imot Guds kjærlighet, sier Sølvi.

I masteroppgaven har hun særlig fulgt ni ulike mennesker. Hun har sett at det å arbeide med selvbildet i bønn og meditasjon, kan være krevende. Men det kan bidra til en positiv endring og større aksept av seg selv.

Elsket av Gud

– Hva betyr menneskers ulike bilder av Gud?

– Jeg har selv opplevd at det bilde jeg hadde av Gud i hjertet, var annerledes enn det jeg hadde i hodet. Både jeg og mange med meg har gjennom retreat fått større tro på at vi er elsket av Gud som den vi er. Det har blitt viktig for min måte å møte andre på, tror hun.

Hun har ikke minst sett på den betydning det har for fanger å få delta på retreat i fengslet. Øvelser der de mediterte over synden og ritualer for tilgivelse, ga forløsning og håp for fremtiden. Ved å møte Jesu liv og relatere det til sitt eget liv, settes det i gang prosesser og refleksjon til bearbeidelse, videre utvikling og forsoning,

Trenger mot

– Hva skal til for å oppleve en forandring?

– Vi må som mennesker våge å møte Gud. Kanskje trenger vi litt mot til i tillit å oppsøke ham. Det er viktig å være åpen og mottagelig i dette møtet. Et menneske som forstår at det er elsket av Gud, vil lettere kunne elske seg selv og andre, sier Sølvi Rise.

Les oppgaven her