mai-i-bergen-nett

Ny kraft å få

Driften er så smått i gang igjen på flere av retreatstedene. Noen har til og med ventelister. Men etter krevende måneder med nedstengning og vanskelig drift, er det og motløshet å spore.

– Folk er skikkelig lei koronarestriksjoner og digitale møter. Ikke underlig at mange er fysisk og mentalt slitne. Jesus sa: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder». Det er også ord til oss i dag, sa Erhard Hermansen, leder for Norges Kristne Råd da han åpnet det digitale kontaktmøte for landets retreatsteder onsdag 26. mai.

– Disiplene fikk beskjed om å vente på kraft fra det høye. Han tok dem med avsides for å gi ny kraft, ny nåde, ny energi, nytt håp. Noen ganger må vi kobles av før vi kan kobles på. Vi må få før vi har noe å gi. Det gjelder også i retreatarbeidet, sa Hermansen.

Kontaktmøtet ble arrangert av Kirkerådet, Norges Kristne Råd og Kontaktutvalget for landets retreatsteder. Vanligvis arrangeres det fysisk i hovedstaden, men denne gang ble det et digitalt møte på grunn av smittesituasjonen. Hans-Jürgen Schorre fra Kirkerådet og Sigurd Bakke fra Kontaktutvalget ledet møtet.

I gang igjen

Sandom Retreatsenter har hatt en del digitale retreat de siste månedene. Daglig leder Anne Karin Apalseth fortalte at de har benyttet Teams. Meditasjonstekster er delt ut lyttegrupper er etablert om kvelden. Unge medhjelpere med teknisk innsikt har gitt mulighet til å oppleve kontakt midt i stillheten.

Sandom var stengt en periode i fjor, men retreatene kom i gang igjen da smittesituasjonen var bedre. De siste månedene er frem retreater avlyst. Økonomisk har Sandom klart seg takket være støtte fra gode venner, en bedrift og støtte fra statlige midler til frivillige organisasjoner. Smitteverntiltak har krevd mye ekstra tiltak.

Tobias Giese deltok og på kontaktmøte. Han er sammen med kona Elisabeth nye medarbeidere på Sandom. Tobias har studert teologi og misjonsvitenskap i Tyskland, Sveits og Sør-Afrika. Familien har bodd i Norge siden 2015 og Tobias var knyttet til Rørvik Baptistkirke før han kom til Sandom.

Digitale retreat

– Vi hadde 35 deltakere på en digital fasteretreat og har fått flere gode medarbeidere inn i retreatutvalget. Det lover godt for fremtiden, fortalte Gunnar Næsheim fra Lovisenberg i Oslo.

Lovisenberg satser særlig på å tilby «Stillhet i hverdagen» fra 10 til 16 enkelte lørdager, samt smak av retreat i faste- og adventstiden.

– Areopagos har lagt vekt på digitale samlinger i det siste. Mange savner de fysiske møteplassene, men vi vil ikke slutte helt med digitale samlinger, For vi ser at vi når nå nye mennesker på en annen måte enn før, sa Areopagosprest Sian Kilde Aarebrot. 

Han fortalte at Areopagos vil begynne med bedende og reflekterende Asfaltretreat i Oslo. «Salig er tørsten» kommer antagelig i gang i Stavanger og Hamar i høst og i Oslo til våren.

Samarbeid

I Nidaros møtes Forum for åndelig veiledning fire ganger året. Ingrid B. Kunzendorf opplyser at det arrangeres retreater og stille dager i samarbeid med noen av byens kirker. Pilegrimspresten får en tydeligere rolle i dette arbeidet. Hefter med åndelige øvelser for hver dag i 14 dager er også laget.

Flere nye er ansatt på Tomasgården. Remi Høydal har vært ansatt siden oktober i fjor. Han har bakgrunn fra trosbevegelsen og jobbet som pastor sammen med Ulf Ekmann i Uppsala noen år. Han er blitt mer og mer opptatt av retreat og kjenner gleden ved å være med i dette arbeidet.

Utstein Pilegrimsgård ble opprettet av Stavanger bispedømme. Det har betydd mye, ikke minst i denne krevende tiden med nedstengning. Bispedømmet har gått inn med mer midler enn det til vanlig gjør. Økonomisk klarer stedet seg. Nå er retreatene i gang igjen. Pilegrimsvandringen til Røldal og flere retreater har nå vesteliste.

Nyskapende

– Vi har fått midler til å lage en digital pilegrimsvandring. Det blir nyskapende. Vi skal og lage en bønnevandring for barn og unge. I sommer vil frivillige fra tilby midddagsbønn i Utstein kloster i samarbeid med Stavanger Museum. Vi har og laget en pilegrimsvandring i klosteret, fortalte daglig leder Arvid Kaspersen.

– Peterstiftelsen har sterkt fokus på ignatiansk retreat. To ganger i året arrangeres en 30 dagers retreat i samarbeid med en prest fra Danmark. Flere teologistudenter enn før kommer for å oppleve en smak av retreat. Vi har og inngått et samarbeid med Bibelskolen i Grimstad, opplyste Joachim Grün.

Både ytre og indre pilegrimsvandring opptar og Peterstiftelsen. Joachim blir selv pensjonist og er på leting etter et ungt ektepar som kan gå inn i dette viktige arbeidet.

Normisjon driver Holmely Omsorg og Retreat i Nordfjord. Daglig leder Eva S. Langseth begynte i 80 prosent stilling i 2014. Hun har bare arbeidet 20 prosent under pandemien. Tiden har vært krevende. Nå åpnes det sakte for bønn og lovsang, samt lunsj og bønn enkelte dager. I sommer fungerer stedet som et sommerhotell. Her er behov for flere unge medhjelpere.

Bergen retreat valgte å sende ut meditasjon enkelte dager. En digital retreat arrangert av Bjørgvin Bispedømme fungerte. Nå er det åpnet for fysisk retreat med faste sitteplasser, men ingen bønnevandring og sang. I juni kan det åpnes mer.

Torill Asp har opplevd en dyp fred og hvile i koronatiden. Hun har begynt en lokal billedterapigruppe. Nå er Høgsveen retreat- og gjestegård i gang med fysiske retreat igjen.

Fred i det uforutsigbare

Inger Marie Aase har hatt mest fred i det uforutsigbare på Prestegården. Helsen har vært dårlig på grunn av leddplager, kreftdiagnose og behandling siden september. Mange retreater er avlyst fordi Prestegården ofte benytter danske og svenske retreatledere. Det er usikkert om hennes mann vil bygge en liten leilighet til dem på Prestegården for han tviler på at hun har krefter til å lede dette viktige stedet videre. Midt i alt har hun skrevet boken «Spontan og ærlig respons i møte med 52 bibeltekster. Gud er midt i lidelse og gleden.

Margit Sødal har gått ut av Kontaktutvalget etter lang tids sykdom. Etter innstilling fra valgkomiteen ble Anne Karin Apalseth valgt inn som ny i Kontaktutvalget. Hun har 30 års erfaring fra arbeidet på Sandom Retreatsenter.

Vi ble enig om å halvere kontingenten for nettsiden i år. Stipend vil bli utdelt og det blir snart mulig å søke igjen.

Lia Gård arrangerer inspirasjonshelg 21. til 23. januar 2022 der alle er velkomne. Lia har ansatt ny kokk og flere forteller om gastronomiske opplevelser.