paskel2-lite

Meditasjon i påskeuken

Årets påske med stengte kirker og retreatsteder skaper en helt spesiell situasjon for verdens kristne. Vi utfordres alle til å tenke nytt og skape nye vaner for å få det beste ut av påsken.

Her i Norge omtaler vi ofte påsken som den stille uke. Vi som er glad i stillhet og retreat, aner litt om den verdien det har å ta ekstra tid til stillhet og ettertanke denne uken. Pensjonert prest Trygve Danielsen har laget et forslag til meditasjon for Søreide menighet i Bergen. Vi deler det her med retreatvenner i hele landet.

Uvirkelig

– Hvordan virker koronakrisen inn på deg?

– Det er en uvirkelig opplevelse dette. Vi må bare roe ned og være i det som skjer. Selv er jeg 77 år. Dermed er min kone og jeg i risikogruppen og må holde oss mest mulig hjemme – som mange andre. Vi savner oppriktig det sosiale livet, ikke minst samvær med barn og barnebarn. Barna handler for oss. Kontakt ut over det har vi ikke, forteller Trygve Danielsen.

Sammen med sin kone prøver han å finne små prosjekter hver dag. Huset er blitt renere. De verdsetter ekstra fellesskapet med hverandre.

Veldig savn

– Hvordan blir det å feire påske uten å gå i kirken?

– Det blir et veldig stort savn. Alt nå savner jeg gudstjenesten og det å dele nattverden. Årets påske kommer til å bli veldig spesiell. Men vi kan få med oss gudstjenestene i radio og TV. Ekstra viktig blir det å skape vår egen lille stille stund i påskedagene.

– Hvordan kan vi skape best mulig mening disse dagene?

– Vi er forskjellige og det tror jeg blir veldig individuelt. Hver og en må skape sin egen rytme og leve oss inn i tekstene. Det er i alle fall sterke tekster vi har å gjøre med i påsken, sier Trygve Danielsen.

Han begynte selv som sjømannsprest og var det i 10 år før han nesten like lenge var utenlandssjef i Sjømannskirken. Så var han sokneprest i Fyllingsdalen i Bergen og prost i Laksevåg prosti før han fra 2001 var personalprest i Bjørgvin bispedømme i åtte år. Stillhet og retreat har hele tiden vært viktig for ham.

Kontakt med egne følelser

– For meg som er sosial og liker å være sammen med folk, var stillhet og retreat en utfordring første gang. Med tiden er jeg blitt glad i denne formen. Vi får kontakt med egne følelser. Stillheten kan være både god og utfordrende. Jeg er blitt mer bevisst på at Jesus er hos meg, sier Trygve Danielsen.

I egen menighet har han selv fått til to grupper som arbeider med stille meditasjon over en bibeltekst.

 

Her finner du en kort veiviser gjennom noen av dagene i påsken. Kanskje du finner rom for noen minutter i stillhet og ettertanke denne påsken?

 

En måte å møte påskens tekster på, er å stoppe opp og prøve å leve seg inn i tekstene. Prøve å sette seg selv inn i situasjonen, kjenne etter hvordan det er å være der, kjenne på stemningen, se på alle menneskene som er der, prøve få et blikk på Jesus og se hvordan han ser ut og kjenne etter hvordan det føles å stå ansikt til ansikt med han. Hva gjør det med deg?

Når vi er i stillhet og fokuserer på Jesus, er det viktig å være seg bevisst at han er like sterkt til stede i din stillhet, som han var det da han vandret her på jorden.

 

Her følger noen forslag til hvordan du kan møte påskens tekster:

 

Palmesøndag: (Joh 12,12 – 24).

Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Folket kommer med palmegreiner i hendene.

 • Hvordan er det å gå sammen med disiplene og se og oppleve hvordan folket hyller Jesus.
 • Hyllingsordene som brukes, hvordan opplever du dem?
 • Klarer du å fange blikket til Jesus? Hva ser du?
 • Er det noe du får lyst til å spørre Jesus om når det gjelder inntoget i Jerusalem.

Salmevers/dikt:

«Gjør døren høy, riv stengsel ned,

i hjertet rom for han bered,

så kommer ærens konge sterk

og fremmer i deg alt Guds verk.»

(Norsk salmebok nr. 5)

 

Skjærtorsdag (Matt 26,17 – 30 og Johannes 13, 3-10)

Skjærtorsdag er kvelden før Jesus blir henrettet. Da spiser han sitt siste måltid, påskemåltidet, sammen med disiplene sine. Med "skjær" mener vi "ren". Ifølge Johannesevangeliet var det nemlig på skjærtorsdag at Jesus vasket disiplenes føtter. (bibel.no)

 

Hvor kan vi møte Gud? Denne kvelden møter Jesus sine nærmeste venner gjennom måltidet og ved å være en tjener som vasket føttene deres.

 • Prøv å se for deg at du er sammen med Jesus og disiplene i det rommet hvor de skal dele påskemåltidet. Hva ser du?
 • Hvordan er det å høre ordene fra Jesus når han innstifter nattverden?
 • Hvordan ville du opplevd det å få føttene dine vasket av Jesus?
 • Er det noe du ønsker å snakke med Jesus om? Bruk tid til dette. Husk han er like sterkt tilstede nå som han var det den gang.

 

Salmevers/dikt:

Den største høgtid her på jord

er den eg held ved Herrens bord,

der Jesus bed meg vera gjest,

for der eg er hans hjarta nest.

(Norsk salmebok nr 161)

 

Langfredag: Mark 14,26 - 15,37.

Den tunge, lange dagen for Jesus da han blir sviktet av alle.

Tenk deg at du er i Getsemane sammen med Jesus og disiplene. Det er sent på kvelden. Dere er trette etter dagen og et måltid.

 • Klarer du å se hvordan Jesus har det?
 • Med ett blir alle forstyrret av at det kommer mange andre inn i Getsemane.
 • Hva skjer med deg da det går opp for deg at Jesus virkelig blir tatt til fange?
 • Hvordan er det å stå i gårdsplassen sammen med Peter å ta avstand fra Jesus?
 • Tenk deg at du står sammen med Maria og Johannes ved korset. Hvilke følelser har du, hva kjenner du på?
 • Snakk med Jesus om det du føler og tenker. Han ønsker å møte deg akkurat der du er.

Evt: Tenk deg at du blåser opp en stor, svart ballong. Du fyller den med alt som er vondt og leit. Med Jesu død, sprekker den!

 

Salme/dikt:

«Du som har deg selv meg givet,

la i deg meg elske livet,

så for deg kun hjertet banker,

så kun du i mine tanker

er den dype sammenheng.»

(Norsk salmebok nr 173)

 

Påskedag: Luk 24, 1 - 12.
«Dagen da døden døde» er der noen som kalt denne festdagen da vi feirer at Jesus stod opp fra de døde.

 • Tre kvinner er på vei til Jesu grav. Tenk deg at du er i følge med dem.
 • Hvordan er det å komme inn i graven og se at den er tom? Jesu legeme er ikke der!
 • Hvordan er det å møte de to mennene i skinnende klær?
 • Kjenn etter hva som skjer med deg når du hører de si: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?   Han er ikke her, han er stått opp».
 • Hva skjer med deg når du lar det synke inn at Jesus virkelig har stått opp fra de døde?
 • Hva ønsker du å si til Jesus nå?

Salme/dikt:

Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid;

den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid.

 

 

Sammen

se

der er din mor

se

der er din sønn

Han sier det

til dem fra korset

Han vil

at vi skal være sammen

Ta vare på

hverandre

le sammen

gråte sammen

løse problemene sammen

vinne over

ensomheten sammen

se

der er ditt medmenneske

                                    Tove Houck

 

Nåde

 

er å kjenne Jesus mer tydelig

 

så jeg kommer til å elske ham

mer inderlig

 

og følge ham enda tettere

hver eneste dag.

                            S.G.

Korset

 

I dyp hengivenhet

kneler jeg foran deg,

Jesus.

 

Takk for din

utrettelige

kjærlighet

til meg,

til oss,

til alle.

 

Du er min Gud og Herre!

                            S.G.

 

¤  ¤  ¤

 

I ditt hjerte søker jeg ly

dine kyss er

nistepakken min på veien.

 

¤ ¤ ¤

 

Du som usynlig lever iblant oss,

utfold din styrke her i vår svakhet,

Kristus vår Herre, vårt eneste håp!

 

Hyrde og Mester! Du som har kalt oss,

la oss få møte kommende dager

slik at vårt liv får vokse i oss!

                            Svein Ellingsen

 

¤ ¤ ¤

 

Når korset berører dine skuldre, Herre

merker du dets fryktelige tyngde.

Du kjenner min redsel for lidelsen.

Gi meg mot. Tilgi min feighet. Midt i min svakhet våger jeg å tro på din nåde.

Det er også mitt kors du bærer.

                                           Martin Lönnebo