paske-trapp-lite

Meditasjon i hverdagen

Retreat etter retreat er avlyst. Vår felles mulighet nå, er å sette oss ned hjemme og meditere over en bibeltekst. Vi kan og be for hverandre. Sokneprest Margrethe Holmboe Askeland i Os har utarbeidet meditasjonen.

– Det er veldig rart å ikke kunne samles til gudstjeneste. Men kirken er ikke stengt. Vi åpner fortsatt kirken for dåp, begravelse og vielse. Men langt færre enn før kan være til stede. Hver helligdag legger vi også ut en andakt på Facebook, forteller Margrethe Holmboe Askeland.

Hun er med i styret for Retreat Bergen. Kommende uke skulle hun ledet en kveldsretreat, som nå er avlyst. Selv har hun i mange år hatt glede av stille meditasjon over bibeltekster. Hun husker stillerommet på Korsvei-festivalen i Seljord.

Lang retreaterfaring

Da hun gikk på praktikum, besøkte hun flere ganger St. Josef-søstrene på Nesøya. Retreater på Lia Gård og hos jesuittene i St. Beunos i Wales har betydd mye for henne. På det siste stedet gjennomførte hun også 30 dagers retreat. Ordet fra Gud traff henne i hennes eget liv.

– Hvordan opplever du denne tiden med sterkt begrenset aktivitet?

– Jeg er selv på jobb som prest – med hjemmekontor. Min mann og jeg er sammen hjemme. Det er en styrke. Men vi kan ikke være sammen med barn og barnebarn som før. Det er en underlig tid, innrømmer Margrethe.

Os kirke er 150 år i år. Altertavlen med motiv av Jesus på korset, kan dateres tilbake til 1400-tallet. I årets påske har hun opplevd dette motivet som sterkt. 14. juni er det planlagt avskjedsgudstjeneste for henne fordi hun går over i pensjonistene rekker. Den gudstjenesten regner hun med ikke blir noe av. Det blir rart.

Trygghet og hvile

– Hva betyr troen for deg?

– Den er et sted å hvile. Jeg vet at Gud er der uansett. Hva som skjer fremover, vet vi ikke så mye om. Men vi kan være hos Gud. Det gir trygghet og hvile, sier Margrethe Holmboe Askeland.

Som prest vil hun møte mennesker så godt hun bare kan med de begrensninger som finnes. Arbeidet blant psykisk utviklingshemmete er et av hjertebarna hennes. At hun ikke kan møte dem på samme måte som før, opptar henne.

Her er meditasjonen hun har utarbeidet:

Bibelmeditasjon

Joh 10,11-18

11 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. 14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
    17 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»
 Supplerende lesing:
Esekiel 34,11-16
1.Pet. 2,20-25

TIPS FOR MEDITASJONS OG BØNNETIDENE

Bestem deg for hvor lang tid du vil sitte i bønn.  30 min, 45 min, 1 time
Reis deg fra bønnestedet og gå en tur. Gå gjerne inn i bønnen igjen etter en pause. Dukker det opp noe nytt i teksten da?

Før du begynner:
Finn din meditasjons og bønneplass, og fall til ro hos den Gud som alltid er nær.
Kjenn at du sitter godt.
La kroppen falle til ro kroppsdel for kroppsdel
Legg merke til pusten, kjenn den lille pausen mellom utpust og ny innpust. Kjenn på hvilen i det øybelikket.

Vend blikket mot Gud.

La Gud komme til deg gjennom bønnen og stillheten.
Gi deg tid hos ham.
Gi ham tid til å gjøre sin gjerning i deg

Les teksten Joh 10,11-18  (gjengitt bakpå arket)

  • Se Jesus som taler til disiplene
  • Lev deg inn i det bildet ha bruker, om ulike hyrder
  • Hva sier han så om seg selv
  • Hvor er du i denne fortellingen? Berører teksten deg på noe vis?
  • Hva fremstår som viktig for deg?
  • Tilbys du noen velsignelse?
  • Er det noe som utfordrer deg?

Samtale med Gud etter meditasjonen

  • Fortell Gud hva du opplevde i bønnestunden, også om det skulle være ingenting, fortell ham det.
  • Noe du ble utfordret av, sint for, glad for? Snakk med Gud om det