deko-stuebord

Jul likevel

Julen er en av årets store høytider. Men i år blir julen annerledes for mange. Det er ikke mulig å invitere til store juleselskap. Derfor kan julen bli krevende for flere enn før.

Karsten Isachsen opplevde første julekveld alene som et sterkt savn. I boken «Stille natt, hellige natt» skriver han at det med årene gikk bedre. Tårene var der, men han laget god mat, ringte noen venner og fant en måte å takle kvelden på. «Det er om å gjøre å rekke hverandre hender. Vi kommer bitterheten i møte ved å snakke med noen når vi gruer oss til jul», skrev han og pekte på at navnet Jesus aldri blekner.

Legge en plan

Flere enn før bor alene. I år velger mange å feire jul alene på grunn av smittefaren. Da er det en fordel å legge en plan for hvordan julekvelden kan bli best mulig. Velsmakende mat kan kjøpes inn. En bok med innhold kan være god å ty til. Radio og TV har ekstra gode program i julen.

På dager hvor jeg har vært lei meg den siste måneden, har jeg tatt litt ekstra tid til stillhet. Jeg har lett frem noen gode bibelord, tenkt over dem og brukt tid til bønn.

Finne bibelord

Du finner selv dine bibelord. Jeg har lest ord som «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet» i 2. Kor. 12 v. 9. «Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere» i 1. Pet. 5 v. 7. «Vær ikke redd! For jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min» i Jes. 43 v. 1.

Jeg merker at en slik bønnestund roer meg og gir ny energi. Det er som på fyll av en indre kraft. Jeg blir var Guds omsorg. Og jeg blir mer opplagt etterpå.

Vi får bedre mulighet til fellesskap neste år. I år skal vi se opp til Ham og hente ny kraft.