03-dsc_3561-kopi-2

Edin pekte på Jesus og ga frihet

Få har betydd så mye for retreatbevegelsen i Norge som Edin Løvås. Han tok initiativ til Sandom Retreatsenter. Det er også han som på mange måter er retreatbevegelsens far i Norge. Han er de siste måneder hedret på ulike måter.

«Veien videre – Arven etter Edin Løvås» er tittelen på boken som kom i fjor. Den løfter frem den betydningen mannen hadde.

Boken er en antologi. Her er beretningene om menneskers møter med Edin og lengre artikler om hans fokus og teologi. Edin Løvås tenkte aldri på seg selv. Han var begeistret for Jesus og pekte hele tiden på ham. En økumenisk livsholdning preget mannen. Han var samlende og åpen for alle kristne.  Ingvild Røsåk har ledet bokens redaksjonskomité. Den kan bestilles i alle landets bokhanler.

Full frihet

Da Anne-Karin Apalseth og Steinar Hov gikk inn i arbeidet på Sandom for mer enn 25 år siden, gledet de seg til å få besøk av Brita og Edin Løvås og lytte til deres erfaring og tips. Men Edin ville ikke si så mye.

– Han ba oss senke skuldrene, lytte og se. Edin ga oss full frihet til å føre livsverket hans videre. Vi skulle først og fremst lytte til Gud, ikke til ham. Det å gi så enorm frihet, er et eksempel til etterfølgelse. Jesus skal bygge arbeidet. Om ikke Gud bygger, jobber bygningsmennene forgjeves, sier Anne-Karin Apalseth.

Med årene delte Edin Løvås mange gode tanker og ideer med dem, men han ville aldri være noen syvende far i huset.

– Hvordan er det å arbeide på Sandom, der alt retreatarbeidet begynte?

– Det som driver oss, er å legge til rette for at mennesker får erfare at Jesus Kristus er levende, aktiv og til stede i den enkeltes liv. Å være på retreat er jo å lytte til seg selv og Gud, gi sitt gjensvar og lytte visere til responsen som kommer. Denne bønnedialogen er en øvelse i tålmodighet og tillit til Gud, slik også livet på et retreatsted er. Sandom er Guds sted, og bare Gud kan bære arbeidet. Det er mer vesentlig enn at dette var første stedet, sier Anne-Karin Apalseth.

 

Fornyet aktualitet

Som redaktør for tidsskriftet «Over alt» viet Joachim Grün i 2014 et helt nummer til Edin Løvås. Han mener dette nummeret at fått fornyet aktualitet nå, 100 år etter at Edin Løvås ble født.

– Edin Løvås var forut for sin tid. Han hadde visjoner og såkorn som ennå ikke har begynt å spire. Han hadde en egen innsikt i Kristus-mystikken og hans tanker virker fortsatt i oss, sier Joachim Grün.

Edin Løvås døde i 2014. Joachim Grün hadde en lang samtale med han året før. Edin fortalte da at han begynte med retreatarbeid fordi det kom få til møtene. Derfor ønsket han at flere gikk ut og samtalte med folk om sin tro. Samtidig så han behovet for at flere fikk erfaringer i omgivelser med Jesus.  I samtale med Jesus i stille bønn kunne mennesker gjøre nye erfaringer med ham.

Samtale med Edin Løvås ble tidlig et vendepunkt for Joachim Grün og en bakgrunn for at han dannet Peterstiftelsen i 1987. De to arbeidet også sammen om tidsskriftet «Over alt». 50 artikler av Edin Løvås samlet Joachim i et eget nummer for å hedre Løvås i 2014. Det er noen små perler av artikler han har samlet.