blomster-knausen-lite

Å løfte blikket

Salmenes Bok er en skattkiste når vi vil velge bønner på en retreatsamling. De har et innhold vi kan kjenne oss igjen i. Her er ofte klage og rop om hjelp. Men takknemligheten er aldri langt unna.

I dag tar jeg dere med til Salme 121. Det er en salme jeg ofte vender tilbake til. Det første verset inneholder både en erkjennelse og en tilskyndelse:

«Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?»

Vende blikket

Av og til sitter jeg fast i dagens utfordringer. Da hjelper det å vende blikket, se bort fra det jeg strever med og be om hjelp.

Guds linje er alltid åpen. Her er ikke opptatt-signal. Jeg kan komme til Gud med det som tynger meg her og nå. Naturlig kan jeg dele tilværelsens utfordring med ham.

«Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper», står det i vers 2, Her er hjelp å få fra han som har skapt alt og har hele jorden i sin hånd. Nå, i sommermånedene, er vi mer ute i naturen og kan oppriktig glede oss over skaperverkets små under.

Vanskelig vers

Men ett vers i denne salmen strever jeg med. I vers 7 står det: Herren skal bevare deg fra alt ondt, Han skal bevare ditt liv».

I mine omgivelser møter jeg mennesker som har opplevd vonde og vanskelige ting. Noe meningsløst som tar motet fra dem. Ingen av oss er helt spart for det onde. Men vi kan komme til Gud med det vanskelige. Han verner mitt liv. Det tror jeg på.

God sommer!

Billedtekst: Kunsten er å legge merke til blomstene rundt oss.