peter2-justert

Hjelper oss å tro på Guds omsorg

Profeten Jeremia og kongene 600 år før Kristi fødsel var utgangspunkt for Peter Halldorfs foredrag i Åsane kirke i Bergen 10. mars. Han mener at det som skjedde for to og et halvt årtusen siden, minner om noe i vår tid.

– Jeremia skildrer i sin bok i Bibelen håpet. Boken er et litterært verk som ligner en eksistensiell triller, sa Peter Halldorf.

Han var hovedforedragsholder på konferansen «Salig er tørsten» som magasinet Strek og Areopagos sto bak.

Halldorf mener vi må forstå profetene på bakgrunn av den ledelse som trer frem. Han pekte på at havet åpenbarer Guds frihet. Men vi mennesker ser kanskje ikke hvor revolusjonerende denne friheten er.

Poeter

– Profetene er poeter som med sin patos får mennesker til å synge. Men hvordan vet de at det er verdens sanger eller Guds sanger de synger? Verdens sanger nærer ikke håpet, sa Peter Halldorf.  

Han pekte på at Dommernes bok forteller om at hver og en gjorde som han selv kjente for godt. Mange ønsket seg en annen konge enn Gud. Her var fravær av profeti. Få hørte Herren tale. Profeten Elis sønner foraktet Gud og misbrukte kvinnene ved tempelet.

– Selv ikke Herrens salvelse er en garanti om at alt går godt. David var en Robin Hood-skikkelse. Men som konge la han beslag på en annen manns kone og sendte mannen i døden. Profeten Natan reddet ham og fikk han til å forstå at han hadde syndet mot Gud, sa Peter Halldorf.

Guds trofasthet

Han mener profetene kommer med lyspunkt. De forteller om tegn på Guds trofasthet tross folkets mangel på troskap. Hva er så en profeti? Hvordan kjenner vi igjen en autentisk profet?

– Profetene i Israel er personer, ikke mikrofoner. De taler til sin samtid på en måte som endrer samtiden. De sier noe om at Gud er til å stole på. Både økologisk politikk og økonomisk politikk utfordres. Folket stilles overfor valg. Her er et samspill mellom Guds handlinger og menneskers svar, sa Peter Halldorf.

– Hvorfor er profetiene relevante i dag?

Mennesker er forbløffende like gjennom alle tider. Her er et grunnleggende begjær. Intet i verden er ondt, men det kan brukes til noe ondt. Forbrukersamfunnet tvinger oss til å leve fragmenterte liv. Vi kan ikke fortsette forbruket uten å se at det skader, sa Peter.

Han pekte på at Jeremia gikk til et voldsomt angrep på gudstjenesten. Mange gikk dit for å lytte og gikk ut som om intet hadde skjedd.

Guds omsorg

– Sentralt i Bibelen står Guds omsorg. Han snakker gjennom sine profeter for å folk til å tro at Gud bryr seg om verden. Profetene hjelper oss å våge å tro på Guds omsorg, sa Peter Halldorf.

Han mener hver kristen eier et profetisk potensial.

– De virkelige profeter kaller seg ikke profeter. Deres troverdighet ligger i det budskapet de formidler. De kan se verdien i mennesker andre forakter, sa Peter Halldorf.

Peter Halldorf er en ledende svensk pinsepastor, forfatter og retreatleder. Han har akkurat skrevet en bok på 800 sider om profeten Jeremia. «Alla himlens fåglar har flytt» er tittelen på boken.