bjorn-m-nett

Hjelp til å leve

I mer enn 40 år har Bjørn Mathiesen reist på retreat. Han har gledet seg over det han har opplevd. I kulissene har han hjulpet flere retreatsteder til å bedre driften.

– Min kone Kate gikk foran og lokket meg ut på retreaterfaringen. Vi reiste til Sandom rundt 1975 og verdsatte ikke minst formidlingen ved med Edin Løvås og Virve Tynnemark, forteller Bjørn Mathiesen.

Han er utdannet prest og var prest i 10 år før næringslivet fikk glede av hans arbeidskapasitet. 23. mai fyller han 70 år.

Hovedsaken

– Hva har retreat betydd for deg?

– Jeg fant et sted for «åndelig overvintring». Retreat har vært viktig for min åndelige fornyelse. Dessuten har det gitt min kone og meg en felles erfaring. Jeg har alltid verdsatt orienteringen som legges til grunn i dette arbeidet. Her er fokus på hovedsaken, livet med den oppstandne Kristus, og ikke på diskusjoner av slikt som lett kan skille. Retreatene gir hjelp til å leve, sier Bjørn.

– Hva er det ved stillheten som er så verdifull?

Det er blitt viktig for meg å gi tid til stillhet. Selv er jeg en aktivist. Men jeg trenger påminnelse om å tre til side. Det er godt for alle av og til. Retreatene er tilrettelagt på gjestenes premisser. Her har jeg som gjest ikke noe sosialt ansvar for andre gjester. Vi får et velkomment frikvarter.

– Hvordan har ditt forhold til Gud utviklet seg?

– Jeg har alltid vært grunnleggende autoritetskritisk. Et liv i tro har vært med på å støtte en frigjøring fra et autoritært gudsbilde. I kristen sammenheng møter vi ofte en språkbruk som bruker vendingen «hva vi har lov til?». Jeg er blitt mer opptatt av forvaltning av talenter, å gripe friheten til å bli det Gud har skapt oss til. Mitt gudsbegrep er blitt romsligere. Jeg har i Jesusfellesskapet igjen og igjen møtt en kjærlighetsfull Gud, forteller Bjørn Mathiesen.

Flere arenaer

Han ble ordinert til prest i 1976 og var i prestetjeneste i ti år, blant annet som sekretær for Bispemøtet. Næringslivet har vært en viktig arena for ham. Alt i tenårene hjalp han til i familiens firma og var råvareassistent i Dyno Industrier før og under de første studieårene. Han ble ansatt i Norsk Data i 1986 og har i mange år hjulpet ulike bedrifter med omstillinger. Han bor på Nordstrand og er med i Rotary.

– Når min kone Kate har gitt rosenbehandling på Lia gård eller andre retreatsteder, har jeg gjerne vært med som husfolk. Jeg har også vært opptatt av å løfte frem den husøkonomiske siden av driften. Sans for det vakre og enkle sto sentralt på Sandom. Det ser jeg preger flere av stedene og er et viktig element i den spiritualiteten de er båret av, sier Bjørn.

– Hvordan bruker du fritiden?

– Jeg er glad i å synge og vokst opp med kor. Turer i skog og mark betyr mye for meg. Vi har hytte i Valdres, der det er flere hytteeiere enn innbyggere i kommunen. Jeg har vært opptatt av å organisere et hytteeierdemokrati som en ressurs for Innlandet, og er i dag leder av Vestre Slidre Hytteforening og Valdres Hytteforum. Nå gleder jeg meg over å være engasjert til vikartjeneste som prest i Lambertseter kirke i Søndre aker prosti, forteller Bjørn Mathiesen.