nett-Anna-M

Gud svarer med ny tørst

Et liv i nærkontakt med Gud har lært Anna Magni Larsen mye. Den erfaringen øser hun av når hun veileder mennesker som kommer til Sandom Retreatsenter.

– Møte med den ignatianske spiritualiteten har preget meg etter at jeg kom til Sandom. Den har særlig gjort noe med bønnelivet og forholdet mitt til Gud, forteller Anna Magni Larsen, en av lederne på Sandom Retreatsenter i Lom kommune.

I åndelig veiledning legger hun vekt på bønneforholdet til Gud. Det er mer naturlig å regne med han i hverdagen.

RETREAT: – Jeg har lært på Sandom at Gud jobber med de som kommer hit, i stillheten, sier Anna Magni Larsen.

Elsket av Gud

– Jeg prøver å hjelpe mennesker til å bli bevisst på hvilke tanker og følelser som kommer fra Gud og ta valg som gir den beste ettersmaken. Ignatiansk spiritualitet begynner med at Jesus elsker meg – en synder. Jeg er skapt og elsket av Gud. Det kan jeg hvile i, sier Anna Magni.

I 2017 er det ti år siden hun ble ansatt på Sandom, landets eldste retreatsenter. Anna Magni Larsen kommer opprinnelig fra Harstad. Hun har lærerutdannelse fra Tromsø og har også gått på Misjonshøgskolen i Stavanger. Hele livet har hun jobbet i misjonens tjeneste. Først som hjemmearbeider i Det Norske Misjonsselskap. Deretter som misjonær for NMS i Japan.

– Jeg ble kjent med misjonen gjennom barneforeningen og leirarbeidet og ønsket å være en del av dette at kirken er sendt til verden, sier Anna Magni Larsen.

Det var i Misjonsselskapet hun første gang ble kjent med Jesusmeditasjonen i 1984. Det første retreatet tok hun på Retreat i Nord, Soltun på Evenskjær, i 1993 og siden har hun reist på minst ett retreat i året. Hun har selv holdt retreat for misjonærer i Japan og oversatt et helgeliturgihefte til Japansk.

Vi sitter i samtalerommet i kjelleren på «Stillhetens hus» og prater. Her har Anna Magni lyttet til hva utallige mennesker tenker på og kjemper med.

Et nytt kall

– Hva gjorde at du ble knyttet til Sandom?

– Jeg hadde opprinnelig tenkt å være i Japan resten av livet. Men de siste årene kjente jeg på en uro og en trang til å leve et mer kontemplativt liv. Jeg ga misjonærkallet tilbake til Gud for å se om han ville gi meg et nytt kall, forteller Anna Magni Larsen.

Hun var i kontakt med både Lia og Sandom og ble ansatt på Sandom fra og med 2007.

– Hva gjør du på Sandom?

– Jeg leder retreat og har åndelig veiledning. Vi fordeler en del av de praktiske oppgavene. Jeg tar meg av menyer, innkjøp og PR. Litt baking og kontorarbeid blir det alltid. Dessuten har jeg ansvar for å gjøre rent og forberede «Stillhetens hus». Sammen med Anne Karin forbereder jeg retreater og meditasjoner, forteller hun.

Under retreatet ser jeg at hun tenner i peisen, forbereder måltider, sitter på kontoret og leder samlinger i kapellet. Og når jeg skal tilbake til Bergen midt på natten, står hun opp klokken 03.00 og kjører meg til bussen.

Inviterer til tillit

– Hva betyr Gud for deg?

– Jeg kan ikke tenke meg et liv uten Gud. De private bønnetidene er blitt viktige og meg. Livet med Gud preger tankegangen min. Han er en som stadig inviterer meg til tillit.

– Hva kan stillheten gjøre med oss?

– Den gjør oss åpne for det som er skjult i oss, for Guds og Jesu tale og får oss på plass der vi skal være. Jeg har lært på Sandom at Gud jobber med de som kommer hit, i stillheten. Vi gir deltakerne bibeltekster, men det er Gud som virker.

Ny tørst

– Hva har bønnen lært deg?

– Den har lært meg at det finnes noe bak bønnen som jeg lengter etter. Kanskje har jeg lært å lengte og erfart at han svarer på lengselen med ny tørst.

– Hva ønsker du særlig å hjelpe mennesker med på Sandom?

– Jeg ønsker å hjelpe mennesker til å se at de virkelig kan åpne seg for Gud og Jesus. De kan få lov til å ha et tillitsfullt og levende forhold til ham, sier Anna Magni Larsen.