lovisenberg

Gleder og utfordringer i retreatarbeidet

Rundt om i landet meldes det om jevn oppslutning om retreatarbeidet. Dette stillhetens arbeid er stadig et stille arbeid. Her veksler det mellom gleder og utfordringer.

– Det er sterkt å være stille sammen i kirkerommet. Våre lørdagsretreater i Tonsen kirke i Oslo fra klokken 10 til 15 samler mellom 20 og 30 deltakere. Det er vi godt fornøyd med. Terskelen for å komme er lav. Hver enkelt finner sin krok i kirken. Flere gjør markante erfaringer i stille meditasjon og bønn, fortalte sokneprest Mari Wirgenes.

Hun var en av de 20 deltakerne på samlingen for medarbeidere ved retreatstedene som Kirkerådet og Norges Kristne Råd inviterte til i slutten av april. Samlingen ble holdt i Gjestehuset på Lovisenberg i Oslo. Liv Hegle, leder for Kontaktgruppen for retreat, ledet samlingen sammen med Guro Hellgren fra Kirkerådet.

Fleksible retreat

– Vi opplever stor interesse for vårt kurs i åndelig veiledning og håper dette kan utvikle seg til noe. Åpne, stille dager på onsdagene samler opp til 20 deltakere. Vi vil ikke ha sommerhotell denne sommeren, men heller tilby fleksible retreater gjennom hele sommeren, fortalte Reidun Kyllingstad fra Utstein Pilegrimsgard.

– Vi samler opp til 20 deltakere på stille dager på Lovisenberg i Fastetiden og adventstiden. Vi tilbyr også åndelig veiledning og sjelesorg og er glad for å bruke de vakre stuene, sa Svein-Erik Skibrek fra Retreat Lovisenberg.

– Vi i ordensfellesskapet Ordo Crucis er glad for å være knyttet til Retreatbevegelsen. Vi har våre egne samlinger på Lia Gård og Utstein Pilegrimsgard og samarbeider også med Loyola Senter på Grefsen, fortalte Jan-Otto Eek fra Ordo Crucis.

– Vi har godt med påmeldinger til våre retreater på Tomasgården. Flere søker blant annet til ignatiansk retreat. Samtalehytten en nå på plass. En utfordring er å skaffe nok frivillige, fortalte Anne Reidun Sture.

Tre stillinger ledig

Hun informerte også om at hun og mannen, Nils Magnar Sture, nå blir pensjonister. Samtidig går Lene-Mari Bergmann Tørresen over i annet arbeid. Dermed er tre stillinger nå lyst ledig ved Tomasgården.

Cathrine og Trond Hansrud fra Slora fortalte at leirstedet Sørmarkskapellet nå har fått et eget hverdagskapell for tidebønn og andre samlinger. Det er de svært glad for.

Sigurd Bakke fortalte at mange studenter tar kontakt for en samtale. Han har hatt flere samtaler i løpet av et halvt år enn da han kun var menighetsprest. Han er studentprest i 30 prosent stilling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, menighetsprest i 50 prosent og kan bruke en dag i uken til å arbeide med stillhet, åndelig veiledning og sjelesorg.

– I kapellet i Kirkens Hus har vi morgenbønn hver dag. Det er en pilar i vårt arbeid, fortalte Guro Hellgren fra Kirkerådet.

– Det kommer jevnlig mennesker til hverdagsretreat og lørdagsretreat i Trondheim. Noen er trofaste og noen nye. Ni personer er med i forum for åndelig veiledning, fortalte Hilde Rosenkrantz.

– Åkerlehaugen har opplevd at det kaster av seg å ruste opp stedet. Programmet fornyes også. 45 arrangement ble avviklet der i fjor. Trine Ringstad ansettes nå i 35 prosent stilling, opplyste Hallgeir Ringstad.allH

Sjelden fullt

– Med fem unge fra Tyskland har Lia Gård nok husfolk neste skoleår. Karla har utdannet seg til kokk og betyr mye for stedet. Sigmund og Ingeborg kan nå trekke seg noe mer tilbake. Familieretreatene er fulltegnet, men det er sjelden fullt hus på andre retreater. Det undrer vi oss litt over, sa Ingar Bø.

– Solåsen fyller 20 år i år og har et etterslep på vedlikehold. Det er krevende å ta tak i. Nå er givertjeneste med skattefradrag på plass. Det er god påmelding til 30 dagers retreat. Yoga kombinert med bønn ser og ut til å fungere, fortalte Øivind Refvik.

Ulla Käll deltar med musikk og åndelig veiledning på retreat både i Sverige og Norge. Hun holder fast ved hverdagsretreaten i Gamlebyen kirke. Hun møter i sitt virke mennesker som er redde for stillheten og undrer seg over det.

– Hverdagsretreat med sentrerende bønn er godt besøkt i Lambertseter kirke. Det samme gjelder lørdagsretreat i Norstrand kirke. Areopagos arrangerer sammen med magasinet Strek «Salig er tørsten» i seks byer i Norge i år. De samler godt med folk, opplyste Liv Hegle.

Retreat Bergen samler også jevnt med folk til sine hverdagsretreater i Søsterhjemmet på Haraldsplass.

LUNSJ: Gjestehuset ved Lovisenberg er et godt sted å være. Fra venstre Sigurd Bakke, Anne Reidun Sture, Reidun Kyllingstad, Ingar Bø, Stian Kilde Aarebrot, Hilde Rosenkrantz og Mari Wirgenes. FOTO: LIV HEGLE