for sansene

Det finnes så mye sult

Sult er ikke bare lengsel etter mat. Inger Maria Aase reflekterer i dette diktet om at det også kan dreie seg om sult på gode ord. Eller på legedom og gode fellesskap. Hun tilfører teksten nye dimensjoner.

Jesus metter fem tusen

30 Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31 Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32 Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33 Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34 Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. 35 Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36 Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37 Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38 «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39 Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40 Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41 Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42 Og alle spiste og ble mette. 43 Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44 Det var fem tusen menn som hadde spist. Markus 6 v. 30 – 44. Teksten er hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011.

Det finnes så mye sult

Jesus og disiplene

Sulten på hvile

Inntrykkene og gjøremålene

 er for mange

Sulten på vennskap

Bare oss

 

Folkemengden

Sulten på gode ord

Nye og friske

Trøstende og oppbyggende

Sulten på legedom

På sensasjon

Sulten på det gode fellesskap

 

Sulten

Sterkere enn behovet for mat

driver oss

ut i ødemarken

 

Du sender oss ikke fra Deg

Du har inderlig medfølelse

Du metter vår innerste lengsel