Bønner og liturgier

Margot Abildsnes og Helene Bergheim

TIDEBØNNER FRA NIDAROS - Kirkeåret

Tidebønner for morgensang, aftensang og kveldsbønn (completorium)

Verbum 2007.

 

BØNNEBOK

Til livserfaringene vi møter i vår tid. Med bønner fra Augustin til Ole Paus, fra Rolf Jacobsen til Taizé. Her er bønner ved sorg, sykdom, arbeid og reise. Her er morgenbønner, kveldsbønner, bordbønner, bønner for hver dag i uken, bønner for hjem, barn og samliv og utdrag fra kirkens liturgier.

Verbum 2002.

 

BØNNEBOK FOR DEN KATOLSKE KIRKE

St. Olav forlag 1990.

 

Eiliv Grue (red.)

BØNN - mens vi lever våre dager

En samling bønner med temainnledninger.

Verbum 2008.

 

Rune Richardsen

TIDEBØNN

Daglige bønner fra Bibelen. (Både i bokmål- og nynorskutgave)

Efrem forlag 2008.

 

Ray Simpson

DIN RYTME, DIN BØNN

Keltiske bønner fra Lindisfarne

Verbum forlag 2007.

 

 

For bønner og liturgier fra IONA-fellesskapet klikk her.