torill.

Berikende for livet og troen

Retreatleder Toril Slåttsveen Asp vil gå nye veier og i større grad bruke arbeid med visuelle uttrykk i sine retreater. Hun tror det kan åpne nye dører.

– Kunst hjelper oss å få kontakt med følelsene. Jeg har selv opplevd at min sjel har fått et språk gjennom å arbeide med kunstuttrykk. Men kunst i denne sammenheng, er ikke først og fremst et vakkert produkt, som kan nytes eller evalueres. Hovedpoenget er en prosess, der en fritt kan få uttrykke noe av det en bærer i seg, forteller Toril Slåttsveen Asp.

Takket være et stipend fra Retreatbevegelsen har hun i år besøkt retreatstedet «Bield at Blackruthven» ved Perth i Scotland. Der skulle de i august arrangere en sammenkomst for deltakere fra ulike kreative kurs de siste år. Toril søkte om å få være observatør. Det fikk hun, på betingelse av at hun selv var aktivt med i opplegget.

Kreativ retreat

Et par dager etter deltok hun og hennes mann Ulf på en kreativ retreat over tre dager «Creating still – Still creating». Melitta, som er utdannet i åndelig veiledning og ansatt som kunstnerisk tilrettelegger, hadde hovedansvar for opplegget. Sammen med henne var Katy, som også var åndelig veileder og jobbet som frivillig på et ignatiansk senter i Glasgow. Tråden som skulle binde sammen dagene var: Det som var, hvor jeg er nå og et blikk framover.

– Gjennom labyrintvandring i begynnelsen samlet vi sinnet og uttrykte så kreativt hva vi hadde opplevd underveis. Videre fikk vi oppgaver som å lage kreativt tankekart og hjertekart, trykke med gamle rustne ting og se hva som blir med videre av livets pregning og hva som forsvinner. Vi hadde kontemplativ vandring blant enorme trær og meditative oppgaver i forhold til dette, forteller Toril.

Når noens fine leirkrukker brast, skapte det skuffelse, sinne, sorg eller lettelse? Kjenner jeg igjen følelsen fra livet ellers? Gir dette meg andre muligheter? En sa: «Jeg trodde alt ble ødelagt, men i stedet for en tett, hul bolle, ble det to åpne skåler som kunne motta!»

– Hvor er Gud i disse områdene i livet? Våre følelser og erfaringer tok oss til dypere nivåer og klarere erkjennelser. Kom vi til oss selv? I alle fall ble disse åpnede rom i oss et møtested for Herren og oss, sier Toril Slåttsveen Asp.

Nye impulser

Hun er svært glad for stipendet og muligheten til å hente nye impulser. En tur innom retreathuset «The Open Gate» rakk de også. Der møtte de kunstneren i butikken «Scriptoriet» som bruker gamle keltiske mønstre inspirert av «The Lindisfarne Gospels» fra 700-tallet, bøker og kort, som kan inspirere til bønn og kreativitet.  

Toril ser i fremtiden for seg arbeid med stillhet der det er nærmere kobling mellom det kreative og bønnen. Hun er utdannet teolog, har etterutdanning i billedterapi ved Høgskolen i Oslo og årskurs i åndelig veiledning via Kompass.

– Ved å arbeide med bilder, kommer vi i kontakt med dypere lag i oss selv, også ordløse minner som ikke umiddelbart er tilgjengelig for det verbale uttrykket. Dermed kan bildene også bli bønneuttrykk og åpne for en større lydhørhet både innover og oppover. Dette kan være berikende både for livet og troen, sier Toril Slåttsveen Asp.

Hun viser oss rundt på Høgsveen retreat- og gjestegård i Ringsaker der hun har flere rom tilpasset kreative aktiviteter.

STIPEND: Toril Slåttsveen Asp gleder seg over ny inspirasjon.