img_4339

Bedre nettsider

De 20 retreatstedenes felles nettside på www.retreater.no er oppgradert ved et betydelig løft i januar. Siden kan nå enklere leses på mobiltelefon og nettbrett. Sakene på Aktuelt-siden presenteres med bilde fra første stund.

KIRKEKAFFE: Søndag var deltakerne invitert på kirkekaffe i boligen til Ingeborg og Sigmund Bø ved den nye stavkirken.

– Vi er glad for denne løsningen fordi vi nå kan nå bedre ut med vår informasjon, sier Liv Hegle, leder for Kontaktgruppen for retreat i Norge.

Hun opplyser også at det i fremtiden vil gå klarere frem hva som er nytt stoff på Aktuelt-siden.

Det er firmaet Netlab som har gjort jobben med oppgraderingen, og Hallgeir Ringstad fra Akerlehaugen har vært prosjektansvarlig fra retreatbevegelsens side. Den har vært et økonomisk løft for retreatbevegelsen.

Flere retreatsteder bruker nå også Facebook for å nå bedre ut med informasjon. Anna Magni Larsen fra Sandom Retreatsenter orienterte på inspirasjonssamlingen på Lia Gård om hvordan dette arbeidet gjøres. Ved kreative måter og nytenkning er det mulig å nå videre ut. Ved å betale en liten sum kan informasjonen spres til flere. Antallet «liker» er ikke det viktigste i verden, men fører til at flere leser det som deles.