Åndelig veiledning

Kristen åndelig veiledning har fokus på det enkelte menneskes forhold til den trenige Gud, og styrker og utdyper dette. Veiledningen gir hjelp til å erkjenne Guds nærvær i våre liv, til å erfare og besvare Guds kjærlige kall til å la seg forene med ham og til å bedømme hva som er Guds vilje.

Åndelig veiledning skjer ved at veilederen - medvandreren- gir den som søker veiledning - pilegrimen- hjelp til å lytte etter Guds stemme i vedkommendes liv. Det skjer oftest i en samtale på en halv til en hel time med regelmessige mellomrom. Veilederen vil ofte foreslå korte bibelstykker, som egner seg som speil og vindu til den situasjonen som pilegrimen befinner seg i, til meditasjon og refleksjon.

Innenfor kirkens tradisjon er det ulike retninger i åndelig veiledning. Den mest utbredte i Norge er den ignasianske retningen som går tilbake til Ignasius Loyolas (1491-1556) Åndelige øvelser.

Flere av våre retreatsteder arrangerer retreater med daglig ignasiansk veiledning. Hvis du ønsker å prøve åndelig veiledning, anbefaler vi en slik retreat. Se etter Ignasianske retreater på vår retreatkalender, eller se St Josephsøstrene (katolsk). Alle deres retretter er med veiledning. 

Viktige lenker:

St. Josephsøstrene: St Joseph retrettsenter

Den norske kirkes presteforening, fagrådet for spiritualitet: http://www.prest.no/?page_id=623