mai-bergen-nett

Å skjelne

Hvordan skjelne de livgivende fra de destruktive? spør Inger Marie Aase. Hun reflekterer over teksten om den gode gjeteren. Det spesielle med han, er at han kjenner sine.

Den gode gjeteren

10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. 11 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 12 Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. 14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter. Joh. 10 v. 10 – 16. Teksten er hentet fra Bibelskapets oversettelse 2011.

Å skjelne

Hvem er min hyrde?

Hvilken stemme skal jeg følge?

 

Det finnes så mange stemmer

som lokker

som lover mye

som mater mitt ego

 

Hvordan skjelne

de livgivende

fra de destruktive?

 

Ofte ser jeg først klart

i tilbakeblikket