erdal-2

Å gi seg selv

Hvordan kunne du elske? Vi som svikter, er redde og sårbare. Du gir deg selv til oss. Er det mulig? spør Inger Marie Aase i dette diktet hentet fra samlingen «Spontan og ærlig respons».

Det siste måltidet

17 På den første dagen i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?» 18 Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: ‘Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.’» 19 Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. 20 Da det ble kveld, tok Jesus plass ved bordet sammen med de tolv. 21 Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» 22 Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg, Herre?» 23 Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. 24 Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» 25 Judas, han som forrådte ham, spurte da: «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus. Matt 16, 17 – 30. Teksten er hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011.

 

Å gi seg selv

Hvordan kunne Du!

Dele brød og vin med

Judas Vaske hans føtter

Å elske Dine venner til det siste

Hvordan kunne Du!

 

Hvordan kunne Du midt i angsten og fortvilelsen

Skuffelen over den ene og det Du visste om de andre

Hvordan kunne Du elske!

Gi deg selv til dem

 

Hvordan kan Du i dag?

Invitere alle inn til Ditt måltid

Til nært fellesskap med Deg

Vi som også svikter

Vi som er redde og sårbare

 

Du gir Deg selv til oss

Er det mulig?

Jeg kommer!