Kapellet

Å forlate alt

Peter gjør fortsatt inntrykk på oss. Inger Marie Aase skriver at hun følger Jesus i sine sko. Det er et interessant poeng. Vi skal få være oss selv i følge med Jesus.

Peters fiskefangst

En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. 2 Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. 3 Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. 4 Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» 5 «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» 6 Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. 7 De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. 8 Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» 9 For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. 10 På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» 11 Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Lukas 5 v. 1 – 11. Teksten er hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011.

Å forlate alt

Hva skal til?

Å ro båtene i land

Forlate alt

Følge deg

 

De skyllet garnene

De lyttet

De hadde fått enorme mengder fisk

Mot alle odds

 

De gjorde noen erfaringer

Det var nok

 

Det er også nok for meg

Nå følger jeg Deg

 

I mine sko